Prisijungimas

 

Euras lt 205x73

eparasasmokKTTI fasadas1c


Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas - pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus atliekant kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingas funkcijas.

Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas (savininkas) yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
Įstaiga veiklą pradėjo 2012 metų rugsėjo mėnesį.Instituto direktorius - Šarūnas Baublys