Kokybės politika

Institute įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) standarto reikalavimus.


Kokybės vadyba apima šias sritis:

– susisiekimo komunikacijų tyrimus;

– projektavimą;

– ekspertizes;

– ekonominį ir poveikio aplinkai vertinimą;

– galimybių studijas;

– eismo saugos tyrimus;

– kelių saugumo auditus ir vertinimą;

– kadastrinius matavimus;

– teritorijų planavimą;

– georeferencines duomenų bazes;

– mokslo tiriamuosius darbus.

 

Tikslai

– Kokybiškai ir laiku atlikti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklės tyrimus;
– Rengti pasiūlymus dėl kelių plėtojimo ir eismo saugumo užtikrinimo programų;
– Teikti kokybiškas paslaugas valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, vykdančioms transporto ir susisiekimo komunikacijų projektus.

 

Strateginiai uždaviniai

– Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
– Nustatyti esamus klientų poreikius, prognozuoti būsimus ir į juos atsižvelgti;
– Tobulinti procesų technologijas bei diegti technines naujoves;
– Sistemingai kelti visų darbuotojų kvalifikaciją;
– Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.

 

Įstaigos vadovybės įsipareigojimai

– Sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;
– Įvertinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių rezultatų;
– Suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą;
– Kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją;
– Kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų aktuali.