Darbo užmokestis

2017 m. darbo užmokestis
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2017 m.
Pareigybė Užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai
Padalinių vadovai
Aviacijos specialistai
Vyriausieji specialistai
Specialistai
Kiti
2386
1884
1905
1560
1193
850