Darbo užmokestis

2018 m. darbo užmokestis
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2018 m.  III ketvirtis
Pareigybė Užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai
Padalinių vadovai
Vyriausieji specialistai

Specialistai
Kiti
2419
1964
1543
1253
908