Darbo užmokestis

2018 m. darbo užmokestis
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2018 m.  II ketvirtis
Pareigybė Užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai
Padalinių vadovai
Vyriausieji specialistai

Specialistai
Kiti
2428
1936
1555
1203
852