Darbo užmokestis

2017 m. darbo užmokestis
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2017 m. III ketv.
Pareigybė Užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai
Padalinių vadovai
Aviacijos specialistai
Vyriausieji specialistai
Specialistai
Kiti
2386
1840
1839
1531
1173
806