Darbo užmokestis

2019 m. darbo užmokestis
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2019 m. III ketvirtis
Pareigybė Užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai
Padalinių vadovai
Vyriausieji specialistai

Specialistai
Kiti
3108
2984
2401
1712
1247

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2019 m. II ketvirtis
Pareigybė Užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai
Padalinių vadovai
Vyriausieji specialistai

Specialistai
Kiti
4520
2966
2852
1774
1191

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2019 m. I ketvirtis
Pareigybė Užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai
Padalinių vadovai
Vyriausieji specialistai

Specialistai
Kiti
4432
2826
2257
1634
1149

2018 m. darbo užmokestis
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2018 m.
Pareigybė Užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai
Padalinių vadovai
Vyriausieji specialistai

Specialistai
Kiti
3064
1971
1633
1295
974