Darbo užmokestis

2018 m. darbo užmokestis
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2018 m.  I ketvirtis
Pareigybė Užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai
Padalinių vadovai
Vyriausieji specialistai
Aviacijos specialistai
Specialistai
Kiti
2386
1883
1579
1205
1172
863