Darbuotojų sąrašas

L. e. direktoriaus pareigas Aivaras Vilkelis (8 37) 22 6638 aivaras.vilkelis(at)tka.lt
SAUGOS IR KOKYBĖS VALDYMO SKYRIUS
Skyriaus vadovas Donatas Dačkevičius (8 5) 273 9254 donatas.dackevicius(at)tka.lt
VIDAUS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTAS
L. e. departamento direktorės
pareigas
Rasa Garlienė +370 686 79489 rasa.garliene(at)tka.lt
FINANSŲ SKYRIUS
Vyriausioji finansininkė Regina Šimkienė (8 37) 20 5569 regina.simkiene(at)tka.lt
Vyresnioji buhalterė Irena Sokolovska +370 698 85947 irena.sokolovska(at)tka.lt
Vyresnioji buhalterė Jūratė Kiškienė (8 37) 20 1186 jurate.kiskiene(at)tka.lt
Ekonomistė Rūta Akelaitienė (8 37) 20 2364 ruta.akelaitiene(at)tka.lt
TURTO VALDYMO SKYRIUS
Skyriaus vadovas Gediminas Rudys (8 37) 20 0808 gediminas.rudys(at)tka.lt
Informacinių technologijų
specialistas
Eduardas Paulavičius (8 37) 20 2256 eduardas.paulavicius(at)tka.lt
Ūkvedys Arūnas Pacauskas (8 37) 22 2491 arunas.pacauskas(at)tka.lt
Informacinių technologijų
specialistas
Evaldas Šmaižys (8 5) 205 2752 evaldas.smaizys(at)tka.lt
L. e. viešųjų pirkimų specialisto
pareigas
Šarūnas Pavilonis (8 5) 273 9245 sarunas.pavilonis(at)tka.lt
Ūkvedys Igoris Lisauskas (8 5) 273 9245 igoris.lisauskas(at)tka.lt
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Skyriaus vadovas —– —–
Sekretorė referentė Marita Adamkevičiūtė (8 37) 22 6638 marita.adamkeviciute(at)tka.lt
Personalo specialistė Dita Duobienė (8 37) 20 2371 dita.duobiene(at)tka.lt
Dokumentų valdymo
specialistė
Violeta Vyšniauskienė (8 5) 273 9038 violeta.vysniauskiene(at)tka.lt
Sekretorė referentė Jolanta Šimėnaitė (8 5) 273 9038 jolanta.simenaite(at)tka.lt
Personalo specialistė Silvija Giedrienė (8 5) 273 9116 silvija.giedriene(at)tka.lt
STRATEGINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS DEPARTAMENTAS
Departamento direktorius Jonas Vytautas Jusionis +370 678 17534 jonas.jusionis(at)tka.lt
PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS
Skyriaus vadovas Mantas Kerdokas (8 5) 273 9120 404 kab. mantas.kerdokas(at)tka.lt
Projektų vadovė dr. Giedrė Rakauskienė (8 5) 273 9236 giedre.rakauskiene(at)tka.lt
Projektų vadovė Rūta Vaigauskaitė +370 612 72462 ruta.vaigauskaite(at)tka.lt
Komunikacijos specialistas Martynas Jaugelavičius +370 636 30419 martynas.jaugelavicius(at)tka.lt
KOMPETENCIJŲ VERTINIMO SKYRIUS
L. e. skyriaus vadovės pareigas Violeta Vasiliauskaitė +370 612 11332 violeta.vasiliauskaite(at)tka.lt
Specialistė Natalija Lenkis (8 5) 237 9013 natalija.lenkis(at)tka.lt
STRATEGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
L. e. skyriaus vadovo pareigas Evaldas Morkūnas +370 605 11242 evaldas.morkunas(at)tka.lt
Infrastruktūros tyrimų grupė
Grupės vadovas Paulius Paplauskas (8 37) 20 0944 paulius.paplauskas(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Agnius Stonys (8 37) 20 0904 agnius.stonys(at)tka.lt
Specialistas Ramūnas Borovkovas (8 37) 20 0904 ramunas.borovkovas(at)tka.lt
Specialistas Vytautas Naudžius (8 37) 20 0904 vytautas.naudzius(at)tka.lt
Specialistė Irena Jucienė (8 37) 20 2290 irena.juciene(at)tka.lt
Plėtros projektų grupė
Grupės vadovas Benas Urbelis (8 37) 20 0944 benas.urbelis(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Jolanta Nemaniūtė-Gužienė (8 37) 20 5658 jolanta.nemaniute(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Kristina Lisauskienė (8 37) 20 5658 kristina.lisauskiene(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Vaidotas Kučinskas (8 37) 20 0944 vaidotas.kucinskas(at)tka.lt
Specialistė Inesa Baltmiškienė (8 37) 20 5658 inesa.baltmiskiene(at)tka.lt
Saugaus eismo grupė
Projektų vadovas Andrius Gužys (8 37) 20 9167 andrius.guzys(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Jolanta Šarkaitė (8 5) 233 4561 jolanta.sarkaite(at)tka.lt
Specialistas Augustinas Gudelis (8 5) 233 4561 augustinas.gudelis(at)tka.lt
Specialistas Aurimas Gibieža (8 37) 20 1184 aurimas.gibieza(at)tka.lt
Specialistas Andrius Sakalauskas (8 37) 20 1184 andrius.sakalauskas(at)tka.lt
CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA
Administracijos direktorius Alvydas Šumskas (8 5) 273 9259 306 kab. alvydas.sumskas(at)tka.lt
AERODROMŲ SKYRIUS
Skyriaus vadovas Arūnas Stankevičius (8 5) 273 9252 307 kab. arunas.stankevicius(at)tka.lt
Patarėjas (vadovo pavaduotojas) Saulius Paulauskas (8 5) 273 9251 307 kab. saulius.paulauskas(at)tka.lt
Specialistas Aleksandr Kosatyj (8 5) 273 9241 307 kab. aleksandr.kosatyj(at)tka.lt
ORLAIVIŲ SKYRIUS
Skyriaus vadovas Vidmantas Plėta (8 5) 273 9028 201 kab. vidmantas.pleta(at)tka.lt
Patarėjas (vadovo pavaduotojas) Andrius Palionis (8 5) 273 9257 201 kab. andrius.palionis(at)tka.lt
Grupės vadovas Egidijus Šimkus (8 5) 273 9012 201 kab. egidijus.simkus(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Audrius Turauskas (8 5) 273 9028 201 kab. audrius.turauskas(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Ieva Masilionytė (8 5) 273 9012 201 kab. ieva.masilionyte(at)tka.lt
Specialistė Rasa Meiduvienė (8 5) 273 9257 201 kab. rasa.meiduviene(at)tka.lt
Specialistė Julija Skadorva (8 5) 273 9257 201 kab. julija.skadorva(at)tka.lt
Specialistė (skyriaus asistentė) Rugilė Julija Raudonytė +370 611 84270 201 kab. rugile.raudonyte(at)tka.lt
ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ SKYRIUS
Skyriaus vadovė Loreta Kasparaitė (8 5) 273 9051 303 kab. loreta.kasparaite(at)tka.lt
Patarėjas (vadovės pavaduotojas) Jurij Bersenev (8 5) 273 9030 303 kab. jurij.bersenev(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Eglė Gaidelytė (8 5) 273 9030 303 kab. egle.gaidelyte(at)tka.lt
Specialistas Benas Eidėnas (8 5) 273 9051 303 kab. benas.eidenas(at)tka.lt
Specialistė Aušra Karosaitė (8 5) 273 9247 303 kab. ausra.karosaite(at)tka.lt
SKRYDŽIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Skyriaus vadovas Vidas Kaupelis +370 682 55408 305 kab. vidas.kaupelis(at)tka.lt
Patarėjas Rytis Dulinskas (8 5) 273 9243 304 kab. rytis.dulinskas(at)tka.lt
Patarėjas Andrėjus Golubevas (8 5) 273 9015 305 kab. andrejus.golubevas(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Aleksandras Malickas (8 5) 273 9242 304 kab. aleksandras.malickas(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Jazdauskienė (8 5) 273 9242 304 kab. jurgita.jazdauskiene(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Andis Bukonts +371 2 911 6514 andis.bukonts(at)tka.lt
Specialistė Julija Juodaitienė (8 5) 273 9244 304 kab. julija.juodaitiene(at)tka.lt
Specialistas Andrius Šimkus (8 5) 273 9015 304 kab. andrius.simkus(at)tka.lt
Specialistas Irmantas Lasys (8 5) 273 9015 304 kab. irmantas.lasys(at)tka.lt
AVIACIJOS SAUGUMO SKYRIUS
Skyriaus vadovė Monika Kliokienė (8 5) 273 9183 402 kab. monika.kliokiene(at)tka.lt
Patarėjas (vadovės pavaduotojas) Egidijus Gailiūnas (8 5) 273 9183 402 kab. egidijus.gailiunas(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Petkuvienė (8 5) 273 9183 401 kab. jurgita.petkuviene(at)tka.lt
Specialistas Vygantas Motiejūnas (8 5) 273 9182 401 kab. vygantas.motiejunas(at)tka.lt
PERSONALO LICENCIJAVIMO SKYRIUS
Skyriaus vadovas Justinas Paškevičius (8 5) 273 9256 308 kab. justinas.paskevicius(at)tka.lt
Patarėjas Kazimieras Lazdauskas +370 616 12940 308 kab. kazimieras.lazdauskas(at)tka.lt
Patarėjas (vadovo pavaduotojas) Povilas Vasiliauskas (8 5) 273 9253 311 kab. povilas.vasiliauskas(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Stasys Čivilis (8 5) 273 9253 311 kab. stasys.civilis(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Auksė Nomeda Gudelienė +370 611 54153 311 kab. aukse.gudeliene(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Tomas Christauskas (8 5) 273 9253 tomas.christauskas(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Darius Gintautas (8 5) 273 9253 311 kab. darius.gintautas(at)tka.lt
Aviacijos medicinos grupės vadovė Elona Kazlauskienė (8 5) 273 9235 403 kab. elona.kazlauskiene(at)tka.lt
Specialistas dr. Ramūnas Kikutis (8 5) 273 9253,
+370 675 84076
311 kab. ramunas.kikutis(at)tka.lt
Specialistė Olga Balaikienė (8 5) 273 9235 403 kab. olga.balaikiene(at)tka.lt
Specialistas Mindaugas Čirba (8 5) 273 9256 308 kab. mindaugas.cirba(at)tka.lt
KELIŲ IR TRANSPORTO TYRIMO INSTITUTAS
Instituto direktorius —– —–
TILTŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Skyriaus vadovas Laimonas Krašauskas (8 37) 20 2390 210 kab. laimonas.krasauskas(at)tka.lt
Tiltų apžiūrų grupė
Grupės vadovė Violeta Gaidienė (8 37) 20 2297 212 kab. violeta.gaidiene(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Vytautas Gaidys (8 37) 20 2297 212 kab. vytautas.gaidys(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Vytautas Petrauskas (8 37) 20 2297 212 kab. vytautas.petrauskas(at)tka.lt
Vyresnioji inžinierė Laimutė Ulevičienė (8 37) 20 9306 211 kab. laimute.uleviciene(at)tka.lt
Inžinierius Rimas Martinaitis (8 37) 20 0947 208 kab. rimas.martinaitis(at)tka.lt
Inžinierė Jolanta Ignatavičienė (8 37) 20 0947 208 kab. jolanta.ignataviciene(at)tka.lt
Tiltų bandymų grupė
Grupės vadovas dr. Saulius Zadlauskas (8 37) 20 0947 208 kab. saulius.zadlauskas(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Petras Šadreika (8 37) 20 0947 208 kab. petras.sadreika(at)tka.lt
Inžinierė Loreta Bartkutė (8 37) 20 0947 208 kab. loreta.bartkute(at)tka.lt
KELIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Skyriaus vadovas dr. Mindaugas Dimaitis (8 37) 20 5336 mindaugas.dimaitis(at)tka.lt
Informacinių sistemų ir duomenų tvarkymo grupė
Grupės vadovas Vygandas Mocekainis (8 37) 20 5689 vygandas.mocekainis(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Dalius Žindžius (8 37) 20 5689 dalius.zindzius(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Tomas Antanavičius (8 37) 20 5351 tomas.antanavicius(at)tka.lt
Inžinierė Vaida Gilienė (8 37) 20 5351 vaida.giliene(at)tka.lt
Kelių tyrimų grupė
Vyresnysis inžinierius Vilhelmas Staskonis vilhelmas.staskonis(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Mindaugas Naujokaitis mindaugas.naujokaitis(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Robertas Juozėnas (8 37) 20 0946 robertas.juozenas(at)tka.lt
Inžinierius Andrius Juozėnas (8 37) 20 0902 andrius.juozenas(at)tka.lt
Inžinierius Svajūnas Ladyga svajunas.ladyga(at)tka.lt
Inžinierius Stasys Macijauskas stasys.macijauskas(at)tka.lt
Inžinierius Vygintas Ramanciuškas vygintas.ramanciuskas(at)tka.lt
Inžinierius Laurynas Puidokas (8 37) 20 5703 laurynas.puidokas(at)tka.lt
Inžinierius Artūras Ragauskas (8 37) 20 5703 arturas.ragauskas(at)tka.lt
Inžinierius Raimundas Stumbras raimundas.stumbras(at)tka.lt
Inžinierius Jokūbas Jomantas jokubas.jomantas(at)tka.lt
Intelektinių transporto sistemų (ITS) grupė
Grupės vadovas dr. Andrius Kairys (8 37) 20 5280 andrius.kairys(at)tka.lt
Vyresnioji inžinierė Audronė Paplauskienė (8 37) 20 0945 audrone.paplauskiene(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius dr. Tomas Šliupas (8 37) 20 0945 tomas.sliupas(at)tka.lt
Inžinierius Šarūnas Juškevičius (8 37) 20 0945 sarunas.juskevicius(at)tka.lt
Inžinierius Egidijus Pranckus (8 37) 20 5280 egidijus.pranckus(at)tka.lt
Inžinierius Romas Biliūnas romas.biliunas(at)tka.lt
Inžinierius Paulius Kytra paulius.kytra(at)tka.lt
Inžinierius Gintautas Maneikis gintautas.maneikis(at)tka.lt
Geodezinių ir kadastrinių matavimų grupė
Vyresnioji inžinierė Atėnė Žemaitienė (8 37) 20 2391 atene.zemaitiene(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Giedrius Gaidys (8 37) 20 0902 giedrius.gaidys(at)tka.lt
Vyresnioji inžinierė Dalė Greičiuvienė (8 37) 20 5329 dale.greiciuviene(at)tka.lt
Inžinierė Dalia Ragaišienė (8 37) 20 5329 dalia.ragaisiene(at)tka.lt
Inžinierė Eglė Griciūnaitė (8 37) 20 0902 egle.griciunaite(at)tka.lt
Inžinierius Tomas Kliukas (8 37) 20 0902 tomas.kliukas(at)tka.lt
Inžinierius Egidijus Rudminas egidijus.rudminas(at)tka.lt

Atnaujinta
2019-03-22