Darbuotojų sąrašas

L. e. direktoriaus pareigas Aivaras Vilkelis (8 37) 22 66 38 aivaras.vilkelis(at)tka.lt
L. e. direktoriaus pavaduotojo
pareigas
Joris Gintilas +370 682 18079 joris.gintilas(at)tka.lt
SAUGOS IR KOKYBĖS VALDYMO SKYRIUS
L. e. skyriaus vadovo pareigas Donatas Dačkevičius (8 5) 273 91 82 donatas.dackevicius(at)tka.lt
VIDAUS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTAS
L. e. departamento direktorės
pareigas
Rasa Garlienė +370 686 79489 rasa.garliene(at)tka.lt
FINANSŲ SKYRIUS
Vyriausioji finansininkė Regina Šimkienė (8 37) 20 55 69 regina.simkiene(at)tka.lt
Vyresnioji buhalterė Irena Sokolovska +370 698 85947 irena.sokolovska(at)tka.lt
Vyresnioji buhalterė Jūratė Kiškienė (8 37) 20 11 86 jurate.kiskiene(at)tka.lt
Ekonomistė Rūta Akelaitienė (8 37) 20 23 64 ruta.akelaitiene(at)tka.lt
TURTO VALDYMO SKYRIUS
Skyriaus vadovas Gediminas Rudys (8 37) 20 08 08 gediminas.rudys(at)tka.lt
Informacinių technologijų
specialistas
Eduardas Paulavičius (8 37) 20 22 56 eduardas.paulavicius(at)tka.lt
Ūkvedys Arūnas Pacauskas (8 37) 22 24 91 arunas.pacauskas(at)tka.lt
Informacinių technologijų
specialistas
Evaldas Šmaižys (8 5) 205 27 52 evaldas.smaizys(at)tka.lt
L. e. viešųjų pirkimų specialisto
pareigas
Šarūnas Pavilonis (8 5) 273 92 45 sarunas.pavilonis(at)tka.lt
Ūkvedys Igoris Lisauskas (8 5) 273 92 45 igoris.lisauskas(at)tka.lt
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Skyriaus vadovas —– —–
Sekretorė referentė Marita Adamkevičiūtė (8 37) 22 66 38 marita.adamkeviciute(at)tka.lt
Personalo specialistė Dita Duobienė (8 37) 20 23 71 dita.duobiene(at)tka.lt
Dokumentų valdymo
specialistė
Violeta Vyšniauskienė (8 5) 273 90 38 violeta.vysniauskiene(at)tka.lt
Sekretorė referentė Jolanta Šimėnaitė (8 5) 273 90 38 jolanta.simenaite(at)tka.lt
Personalo specialistė Silvija Giedrienė (8 5) 273 21 26 silvija.giedriene(at)tka.lt
STRATEGINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS DEPARTAMENTAS
L. e. departamento direktoriaus
pareigas
Jonas Vytautas Jusionis +370 678 175 34 jonas.jusionis(at)tka.lt
PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS
Skyriaus vadovas —– —–
Projektų vadovė Rūta Vaigauskaitė +370 612 72462 ruta.vaigauskaite(at)tka.lt
KOMPETENCIJŲ VERTINIMO SKYRIUS
L. e. skyriaus vadovės pareigas Violeta Vasiliauskaitė +370 612 11332 violeta.vasiliauskaite(at)tka.lt
Specialistė Natalija Lenkis natalija.lenkis(at)tka.lt
STRATEGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
L. e. skyriaus vadovo pareigas Evaldas Morkūnas +370 605 112 42 evaldas.morkunas(at)tka.lt
Infrastruktūros tyrimų grupė
Grupės vadovas Paulius Paplauskas (8 37) 20 09 44 paulius.paplauskas(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Agnius Stonys (8 37) 20 09 04 agnius.stonys(at)tka.lt
Specialistas Ramūnas Borovkovas (8 37) 20 09 04 ramunas.borovkovas(at)tka.lt
Specialistas Vytautas Naudžius (8 37) 20 09 04 vytautas.naudzius(at)tka.lt
Specialistė Irena Jucienė (8 37) 20 22 90 irena.juciene(at)tka.lt
Plėtros projektų grupė
Grupės vadovas Benas Urbelis (8 37) 20 09 44 benas.urbelis(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Jolanta Nemaniūtė-Gužienė (8 37) 20 56 58 jolanta.nemaniute(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Kristina Lisauskienė (8 37) 20 56 58 kristina.lisauskiene(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Vaidotas Kučinskas (8 37) 20 09 44 vaidotas.kucinskas(at)tka.lt
Specialistė Inesa Baltmiškienė (8 37) 20 56 58 inesa.baltmiskiene(at)tka.lt
Saugaus eismo grupė
Projektų vadovas Andrius Gužys (8 37) 20 91 67 andrius.guzys(at)tka.lt
Specialistė Jolanta Šarkaitė (8 5) 233 45 61 jolanta.sarkaite(at)tka.lt
Specialistas Augustinas Gudelis (8 5) 233 45 61 augustinas.gudelis(at)tka.lt
Specialistas Aurimas Gibieža (8 37) 20 11 84 aurimas.gibieza(at)tka.lt
Specialistas Andrius Sakalauskas (8 37) 20 11 84 andrius.sakalauskas(at)tka.lt
CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA
L. e. administracijos direktoriaus
pareigas
Alvydas Šumskas (8 5) 273 92 59 306 kab. alvydas.sumskas(at)tka.lt
AERODROMŲ SKYRIUS
L. e. skyriaus vadovo pareigas Arūnas Stankevičius (8 5) 273 92 52 307 kab. arunas.stankevicius(at)tka.lt
Patarėjas Saulius Paulauskas (8 5) 273 92 51 307 kab. saulius.paulauskas(at)tka.lt
Specialistas Aleksandr Kosatyj (8 5) 273 92 41 307 kab. aleksandr.kosatyj(at)tka.lt
ORLAIVIŲ SKYRIUS
L. e. skyriaus vadovo pareigas Vidmantas Plėta (8 5) 273 90 28 201 kab. vidmantas.pleta(at)tka.lt
Patarėjas Andrius Palionis (8 5) 273 92 57 201 kab. andrius.palionis(at)tka.lt
Grupės vadovas Egidijus Šimkus (8 5) 273 90 12 201 kab. egidijus.simkus(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Audrius Turauskas (8 5) 273 90 28 201 kab. audrius.turauskas(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Ieva Masilionytė (8 5) 273 90 12 201 kab. ieva.masilionyte(at)tka.lt
Specialistė Rasa Meiduvienė (8 5) 273 92 57 201 kab. rasa.meiduviene(at)tka.lt
Specialistė Julija Skadorva (8 5) 273 92 57 201 kab. julija.skadorva(at)tka.lt
ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ SKYRIUS
Skyriaus vadovė Loreta Kasparaitė (8 5) 273 90 51 303 kab. loreta.kasparaite(at)tka.lt
Patarėjas Jurij Bersenev (8 5) 273 90 30 303 kab. jurij.bersenev(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Eglė Gaidelytė (8 5) 273 90 30 303 kab. egle.gaidelyte(at)tka.lt
Specialistas Benas Eidėnas (8 5) 273 90 51 303 kab. benas.eidenas(at)tka.lt
SKRYDŽIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Skyriaus vadovas Rytis Dulinskas (8 5) 273 92 43 304 kab. rytis.dulinskas(at)tka.lt
Patarėjas Andrėjus Golubevas (8 5) 273 90 15 304 kab. andrejus.golubevas(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Aleksandras Malickas (8 5) 273 92 42 304 kab. aleksandras.malickas(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Jazdauskienė (8 5) 273 92 42 304 kab. jurgita.jazdauskiene(at)tka.lt
Specialistė Julija Juodaitienė (8 5) 273 92 44 304 kab. julija.juodaitiene(at)tka.lt
Specialistas Andrius Šimkus (8 5) 273 90 15 304 kab. andrius.simkus(at)tka.lt
Specialistas Irmantas Lasys (8 5) 273 90 15 304 kab. irmantas.lasys(at)tka.lt
AVIACIJOS SAUGUMO SKYRIUS
Skyriaus vadovė Monika Kliokienė (8 5) 273 91 83 402 kab. monika.kliokiene(at)tka.lt
Patarėjas —– (8 5) 273 91 82 402 kab. —–
Vyriausioji specialistė Jurgita Petkuvienė (8 5) 273 91 83 401 kab. jurgita.petkuviene(at)tka.lt
Specialistas Vygantas Motiejūnas (8 5) 273 91 82 401 kab. vygantas.motiejunas(at)tka.lt
PERSONALO LICENCIJAVIMO SKYRIUS
Skyriaus vadovas Justinas Paškevičius (8 5) 273 92 56 308 kab. justinas.paskevicius(at)tka.lt
Patarėjas Povilas Vasiliauskas (8 5) 273 92 53 311 kab. povilas.vasiliauskas(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Stasys Čivilis (8 5) 273 92 53 311 kab. stasys.civilis(at)tka.lt
Vyriausioji specialistė Auksė Nomeda Gudelienė +370 611 54153 311 kab. aukse.gudeliene(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Tomas Christauskas (8 5) 273 92 53 tomas.christauskas(at)tka.lt
Vyriausiasis specialistas Darius Gintautas (8 5) 273 92 53 311 kab. darius.gintautas(at)tka.lt
Aviacijos medicinos grupės vadovė Elona Kazlauskienė (8 5) 273 92 35 403 kab. elona.kazlauskiene(at)tka.lt
Specialistas Ramūnas Kikutis (8 5) 273 92 53,
+370 675 84076
311 kab. ramunas.kikutis(at)tka.lt
Specialistė Olga Balaikienė (8 5) 273 92 35 403 kab. olga.balaikiene(at)tka.lt
Specialistas Mindaugas Čirba (8 5) 273 92 56 308 kab. mindaugas.cirba(at)tka.lt
KELIŲ IR TRANSPORTO TYRIMO INSTITUTAS
Instituto direktorius —– —–
TILTŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Skyriaus vadovas Laimonas Krašauskas (8 37) 20 23 90 210 kab. laimonas.krasauskas(at)tka.lt
Tiltų apžiūrų grupė
Grupės vadovė Violeta Gaidienė (8 37) 20 22 97 212 kab. violeta.gaidiene(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Vytautas Gaidys (8 37) 20 22 97 212 kab. vytautas.gaidys(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Vytautas Petrauskas (8 37) 20 22 97 212 kab. vytautas.petrauskas(at)tka.lt
Vyresnioji inžinierė Laimutė Ulevičienė (8 37) 20 93 06 211 kab. laimute.uleviciene(at)tka.lt
Inžinierė Jūratė Kanapienienė (8 37) 20 93 06 211 kab. jurate.kanapieniene(at)tka.lt
Inžinierius Rimas Martinaitis (8 37) 20 09 47 208 kab. rimas.martinaitis(at)tka.lt
Inžinierė Jolanta Ignatavičienė (8 37) 20 09 47 208 kab. jolanta.ignataviciene(at)tka.lt
Tiltų bandymų grupė
Grupės vadovas Saulius Zadlauskas (8 37) 20 09 47 208 kab. saulius.zadlauskas(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Petras Šadreika (8 37) 20 09 47 208 kab. petras.sadreika(at)tka.lt
Inžinierė Loreta Bartkutė (8 37) 20 09 47 208 kab. loreta.bartkute(at)tka.lt
KELIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Skyriaus vadovas Mindaugas Dimaitis (8 37) 20 53 36 mindaugas.dimaitis(at)tka.lt
Informacinių sistemų ir duomenų tvarkymo grupė
Grupės vadovas Vygandas Mocekainis (8 37) 20 56 89 vygandas.mocekainis(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Dalius Žindžius (8 37) 20 56 89 dalius.zindzius(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Tomas Antanavičius (8 37) 20 53 51 tomas.antanavicius(at)tka.lt
Inžinierė Vaida Gilienė (8 37) 20 53 51 vaida.giliene(at)tka.lt
Kelių tyrimų grupė
Vyresnysis inžinierius Vilhelmas Staskonis vilhelmas.staskonis(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Mindaugas Naujokaitis (8 37) 20 23 91 mindaugas.naujokaitis(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Robertas Juozėnas (8 37) 20 09 46 robertas.juozenas(at)tka.lt
Inžinierius Andrius Juozėnas (8 37) 20 09 02 andrius.juozenas(at)tka.lt
Inžinierius Svajūnas Ladyga (8 37) 20 23 91 svajunas.ladyga(at)tka.lt
Inžinierius Stasys Macijauskas stasys.macijauskas(at)tka.lt
Inžinierius Vygintas Ramanciuškas (8 37) 20 23 91 vygintas.ramanciuskas(at)tka.lt
Inžinierius Laurynas Puidokas (8 37) 20 57 03 laurynas.puidokas(at)tka.lt
Inžinierius Artūras Ragauskas (8 37) 20 57 03 arturas.ragauskas(at)tka.lt
Inžinierius Raimundas Stumbras raimundas.stumbras(at)tka.lt
Inžinierius Jokūbas Jomantas jokubas.jomantas(at)tka.lt
Intelektinių transporto sistemų (ITS) grupė
Grupės vadovas Andrius Kairys (8 37) 20 52 80 andrius.kairys(at)tka.lt
Vyresnioji inžinierė Audronė Paplauskienė (8 37) 20 09 45 audrone.paplauskiene(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Tomas Šliupas (8 37) 20 09 45 tomas.sliupas(at)tka.lt
Inžinierius Šarūnas Juškevičius (8 37) 20 09 45 sarunas.juskevicius(at)tka.lt
Inžinierius Egidijus Pranckus (8 37) 20 52 80 egidijus.pranckus(at)tka.lt
Inžinierius Romas Biliūnas romas.biliunas(at)tka.lt
Inžinierius Paulius Kytra paulius.kytra(at)tka.lt
Inžinierius Gintautas Maneikis gintautas.maneikis(at)tka.lt
Geodezinių ir kadastrinių matavimų grupė
Grupės vadovė Edita Vilkelienė (8 37) 20 23 91 edita.vilkeliene(at)tka.lt
Vyresnysis inžinierius Giedrius Gaidys (8 37) 20 09 02 giedrius.gaidys(at)tka.lt
Vyresnioji inžinierė Dalė Greičiuvienė (8 37) 20 53 29 dale.greiciuviene(at)tka.lt
Inžinierė Dalia Ragaišienė (8 37) 20 53 29 dalia.ragaisiene(at)tka.lt
Inžinierė Eglė Griciūnaitė (8 37) 20 09 02 egle.griciunaite(at)tka.lt
Inžinierius Tomas Kliukas (8 37) 20 09 02 tomas.kliukas(at)tka.lt
Inžinierius Egidijus Rudminas egidijus.rudminas(at)tka.lt

Atnaujinta
2019-01-17