Darbuotojų sąrašas

Instituto darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal tokią formą: <vardo pirmoji raidė>.<pavardė>@ktti.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, el. pašto adresui pasirenkamas jo pirmas vardas.
Jei darbuotojas turi dvi pavardes, el. pašto adresui pasirenkama pirmoji pavardė.
El. pašto adresuose nevartojamos lietuviškos raidės.

Pastebėjus korupcijos atvejį (-us), prašome pranešti STT: raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33, elektroniniu paštu, faksu (8 5) 266 33 07 arba paliekant pranešimą STT svetainėje.

Administracija  
Direktorius
Sekretorė referentė
Direktoriaus pavaduotojas
Personalo specialistė
Šarūnas Baublys
Marita Adamkevičiūtė
Algis Pakalnis
Dita Duobienė
tel. (8 37) 22 66 38
tel. (8 37) 22 66 38
tel. (8 37) 20 56 38
tel. (8 37) 20 23 71
Finansų skyrius
Vyriausioji finansininkė
Vyresnioji buhalterė
Buhalterė
Ekonomistė
Regina Šimkienė
Jūratė Kiškienė
Ramutė Turevičienė
Rūta Akelaitienė
tel. (8 37) 20 55 69
tel. (8 37) 20 11 86
tel. (8 37) 20 23 64
tel. (8 37) 20 23 64
Turto valdymo skyrius
Viršininkas
Informatikos vyriausiasis specialistas
Techninės informacijos specialistė
Ūkvedys
Gediminas Rudys
Eduardas Paulavičius
Irena Jucienė
Arūnas Pacauskas
tel. (8 37) 20 08 08
tel. (8 37) 20 22 56
tel. (8 37) 20 22 90
tel. (8 37) 22 24 91
Kelių tyrimų skyrius
Viršininkas Mindaugas Dimaitis tel. (8 37) 20 53 36
Informacinių sistemų ir duomenų tvarkymo grupė
Grupės vadovas
Vyresnysis inžinierius
Vyresnysis inžinierius
Inžinierė
Inžinierė
Inžinierė
Inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Vygandas Mocekainis
Dalius Žindžius
Tomas Antanavičius
Vaida Gilienė
Gabija Juknelytė-Osauskienė
Lina Baronienė
Gediminas Urbonas
Justas Leonavičius
Mantas Večkys
Justas Petryla
tel. (8 37) 20 56 89
tel. (8 37) 20 56 89
tel. (8 37) 20 53 51
tel. (8 37) 20 53 51
tel. (8 5) 232 9677
tel. (8 5) 232 9677
tel. (8 5) 232 9677
tel. (8 5) 232 9677
tel. (8 5) 232 9677
tel. (8 5) 232 9677
Kelių tyrimų grupė
Grupės vadovas
Vyresnysis inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Vyresnysis inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Algirdas Gustaitis
Vilhelmas Staskonis
Andrius Juozėnas
Robertas Juozėnas
Artūras Stakeliūnas
Mindaugas Naujokaitis
Stasys Macijauskas
Svajūnas Ladyga
Vygintas Ramanciuškas
Laurynas Puidokas
Artūras Ragauskas
tel. (8 37) 20 09 46
tel. (8 37) 20 09 46
tel. (8 37) 20 09 46
tel. (8 37) 20 09 46
tel. (8 37) 20 09 46
tel. (8 37) 20 23 91
tel. (8 37) 20 23 91
tel. (8 37) 20 23 91
tel. (8 37) 20 23 91
tel. (8 37) 20 57 03
tel. (8 37) 20 57 03
Intelektinių transporto sistemų (ITS) grupė
Grupės vadovas
Vyresnioji inžinierė
Inžinierius
Inžinierius
Andrius Kairys
Audronė Paplauskienė
Šarūnas Juškevičius
Egidijus Pranckus
tel. (8 37) 20 52 80
tel. (8 37) 20 09 45
tel. (8 37) 20 09 45
tel. (8 37) 20 52 80
Geodezinių ir kadastrinių matavimų grupė
Grupės vadovė
Inžinierius
Inžinierius
Vyresnioji inžinierė
Inžinierė
Inžinierė
Inžinierius
Edita Vilkelienė
Giedrius Gaidys
Egidijus Rudminas
Dalė Greičiuvienė
Dalia Ragaišienė
Eglė Griciūnaitė
Tomas Kliukas
tel. (8 37) 20 23 91
tel. (8 37) 20 23 91
tel. (8 37) 20 23 91
tel. (8 37) 20 53 29
tel. (8 37) 20 53 29
tel. (8 37) 20 09 02
tel. (8 37) 20 09 02
Saugaus eismo skyrius
Viršininkas
Projektų vadovas
Vyresnysis inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Vyresnioji inžinierė
Inžinierė
Inžinierius
Inžinierė
Inžinierius
Inžinierius
Mindaugas Katkus
Andrius Gužys
Ramūnas Abukauskas
Andrius Sakalauskas
Aurimas Gibieža
Indrė Žemaitė
Natalija Garnelė
Justinas Sadauskas
Jolanta Šarkaitė
Tomas Dubovikas
Augustinas Gudelis
tel.  8 615 840 86
tel. (8 37) 20 91 67
tel. (8 37) 20 11 84
tel. (8 37) 20 11 84
tel. (8 37) 20 11 84
tel. (8 5) 233 01 79
tel. (8 5) 233 45 61
tel. (8 5) 233 45 61
tel. (8 5) 233 45 61
tel. (8 5) 233 45 61
tel. (8 5) 233 45 61
Strateginių tyrimų skyrius
Viršininkas
Projektų vadovas
Vyresnysis inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Grupės vadovė
Grupės vadovė
Vyresnioji inžinierė
Vyresnioji inžinierė
Inžinierė
Grupės vadovas
Vyresnysis inžinierius
Vyresnysis inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Inžinierius
Aivaras Vilkelis
Agnius Stonys
Tomas Šliupas
Ramūnas Borovkovas
Vytautas Naudžius
Gražina Stukienė
Inesa Baltmiškienė
Jolanta Nemaniūtė-Gužienė
Kristina Lisauskienė
Regina Šolienė
Vaidotas Kučinskas
Evaldas Morkūnas
Paulius Paplauskas
Benas Urbelis
Renatas Janulaitis
Vidas Antanavičius
tel. (8 37) 20 56 42
tel. (8 37) 20 09 04
tel. (8 37) 20 09 04
tel. (8 37) 20 09 04
tel. (8 37) 20 09 04
tel. (8 37) 20 25 24
tel. (8 37) 20 56 58
tel. (8 37) 20 56 58
tel. (8 37) 20 56 58
tel. (8 37) 20 56 58
tel. (8 37) 20 09 44
tel.  —
tel. (8 37) 20 09 44
tel. (8 37) 20 09 44
tel. (8 37) 20 09 44
tel.  ­­­­­­­—
Tiltų tyrimų skyrius
Viršininkas Laimonas Krašauskas tel. (8 37) 20 23 90
Tiltų apžiūrų grupė
Grupės vadovė
Vyresnysis inžinierius
Vyresnysis inžinierius
Inžinierė
Violeta Gaidienė
Vytautas Gaidys
Vytautas Petrauskas
Aušra Makauskienė
tel. (8 37) 20 22 97
tel. (8 37) 20 22 97
tel. (8 37) 20 22 97
tel. (8 37) 20 93 06
Tiltų bandymų grupė
Grupės vadovas
Vyresnysis inžinierius
Inžinierė
Saulius Zadlauskas
Petras Šadreika
Loreta Bartkutė
tel. (8 37) 20 09 47
tel. (8 37) 20 09 47
tel. (8 37) 20 09 47
Projektų rengimo grupė
Projektų vadovas
Vyresnioji inžinierė
Inžinierė
Inžinierius
Mečislovas Jocius
Laimutė Ulevičienė
Jūratė Kanapienienė
Rimas Martinaitis
tel. (8 37) 20 23 95
tel. (8 37) 20 23 95
tel. (8 37) 20 11 83
tel. (8 37) 20 11 83
Normatyvinių dokumenų rengimo grupė
Grupės vadovė
Inžinierė
Lina Šlekaitienė
Jolanta Ignatavičienė
tel. (8 37) 20 93 06
tel. (8 37) 20 09 47

Atnaujinta
2017-09-19