Aukcionai

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, į. k. 188710638, skelbia patikėjimo teise valdomo, pripažinto nereikalingu trumpalaikio materialiojo turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną, kuriame bus parduodamas Kauno apskrityje esantis turtas.

Aukcionas vyks 2019 m. gegužės 2 d. 10.00 val. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros I aukšto konferencijų salėje, I. Kanto g. 25, Kaunas.
Aukciono dalyvių registracija aukciono dieną nuo 9.00  val.

Aukcione bus parduodama:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Kiekis Kaina Aprašymas Turto apžiūros vieta ir kontaktiniai asmenys
1. Naudoto asfalto granulės (frezuotas asfaltas) 750,00 t 577,00 Eur/100 t Mažiausias perkamas kiekis – 100 t. Mažiausias kiekio didinimo intervalas – 100 t. Dalyviai medžiagų būklę gali įvertinti apžiūros metu. Kauno meistrija, Sodininkų g. 2, Karčiupio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.

Kontaktinis asmuo – Klemensas Mereckas, tel. + 370 698 22 016

2. Naudoto asfalto granulės (frezuotas asfaltas) 700,00 t 577,00 Eur/100 t Vievio kelių tarnyba, Statybininkų g. 16, Vievis.

Kontaktinis asmuo – Vidas Čiupaila, tel. + 370 686 50 503

3. Naudoto asfalto granulės (frezuotas asfaltas) 650,00 t 577,00 Eur/100 t Jonavos kelių tarnyba, Ukmergės g. 16, Jonava.

Kontaktinis asmuo – Aurimas Augutis, tel. + 370 686 01 568

4. Naudoto asfalto granulės (frezuotas asfaltas) 3 200,00 t 577,00 Eur/100 t Jonavos kelių tarnyba, Venecijos karjeras, Ruklos sen., Jonavos r.

Kontaktinis asmuo – Aurimas Augutis, tel. + 370 686 01 568

5. Naudoto asfalto granulės (frezuotas asfaltas) 2 600,00 t 577,00 Eur/100 t Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai.

Kontaktinis asmuo – Tomas Glebavičius, tel. + 370 618 05 204

6. Naudoto asfalto granulės (frezuotas asfaltas) 7 400,00 t 577,00 Eur/100 t Prienų kelių tarnyba, Jiezno KPP, Technikos g. 4A, Jieznas.

Kontaktinis asmuo – Vilius Mažeikis, tel. + 370 612 48 275

7. Naudoto asfalto granulės (frezuotas asfaltas) 5 492,42 t 577,00 Eur/100 t Ateities pl. 46, Kaunas.

Kontaktinis asmuo – Benas Valaitis, tel. + 370 687 75 857

Turto apžiūra iš anksto susitarus 2019 m. balandžio 23–25 d. nuo 10.00 iki 15.00 val.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną likus 1 valandai iki aukciono pradžios.

Juridiniai asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, privalo pateikti patvirtintą įmonės registracijos pažymėjimo nuorašą ir įgaliojimą atstovauti įmonei aukcione.

Fiziniai asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 proc. pradinės pardavimo kainos.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma sumokant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sąskaitą LT287300010002456659, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos, pinigus pervedant į nurodytą sąskaitą. Gavus banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto pardavimo kaina, per 3 darbo dienas surašomas viešajame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas (pasirašo turto valdytojas ir aukciono laimėtojas), kuris yra nuosavybės teisę į parduotą turtą patvirtinantis dokumentas.

Naudoto asfalto granules (frezuotą asfaltą) aukciono laimėtojas išsiveža savo lėšomis per 20 darbo dienų po perdavimo akto gavimo dienos. Krovimo laikas turi būti suderintas su aikštelės, kurioje sandėliuojamos medžiagos, savininku.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

Atsakingi asmenys: Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriaus patarėjas Viktoras Lapinas, tel. (8 5) 232 9612 arba Valstybės turto skyriaus patarėjas Mindaugas Svetikas, tel. (8 5) 232 9695.