Remonto bei rekonstrukcijos darbų finansavimo pagrindimas

Darbo tikslas – iš grupės remontuotinų tiltų ar kitų kelio statinių išrinkti tuos, kuriuos reikia suremontuoti pirmiausia. Tam tikslui apskaičiuojami keturi pagrindiniai ekonominiai įverčiai: grynoji dabartinė vertė (GDV), santykinė dabartinė vertė (SGDV), vidinė grąžos norma (VGN), išlaidų ir pajamų santykis (I/P) ir pagal juos sudaroma prioritetinė remonto ar rekonstravimo darbų eilė.

 

 

 

 

foto 8  foto 8  foto 8