Esminės ir specialiosios apžiūros

Atliekame valstybiniuose ir kituose keliuose, geležinkeliuose, miestų gatvėse esančių tiltų ir kitų kelio statinių apžiūras. Apžiūrų tikslas – įvertinti tilto ar kito kelio statinio būklę. Apžiūrų metu:

•    apžiūrime visus statinio elementus;
•    užfiksuojame defektus ir  pažaidas, išmatuojame jų dydį, nustatome atsiradimo priežastis;
•    įvertiname defektų ir pažaidų įtaką statinio ilgaamžiškumui, pateikiame išvadas bei rekomendacijas tolesniam statinio naudojimui.

Kai reikia tiksliau išsiaiškinti pažaidų atsiradimo priežastis ir galimybes jas ištaisyti:

•    neardomuoju elektromagnetiniu metodu išmatuojame betono apsauginį sluoksnį;
•    išmatuojame karbonizacijos gylį;
•    chloridų testo laboratorijos pagalba nustatome chloridų kiekį betone;
•    metalinų perdangų  varžtinėse sandūrose  dinamometriniu raktu patikriname varžtų užveržimo jėgą.

 

ESA-pav1  ESA-pav2  ESA-pav3