Sankryžų modeliavimas

Rengiant sankryžų rekonstrukcijų investicinius projektus, sankryžų modeliavimui panaudojama „Sidra Intersection 6“ programinė įranga.

Ši programinė įranga leidžia teoriškai įvertinti rekonstruojamos sankryžos esamos padėties parametrų pokytį, lyginant su sankryžos rekonstrukcijos alternatyvomis. Naudojant šią programinę įrangą bei turint būsimų eismo srautų prognozes, įvertinama prognozuojama situacija ateityje (pavyzdžiui po 25 metų), esant įvairioms rekonstravimo alternatyvoms. Programa turi galimybę modeliuoti šviesoforų valdomas, žiedines bei ženklais reguliuojamas sankryžas. Sankryžos gali būti įvairios geometrinės struktūros: turinčios pėsčiųjų saleles, skiriamąsias juostas, ne statmenu kampu susikertančių kelių. Programos pagalba galima apskaičiuoti sankryžoje susidarančių automobilių eilių ilgius, sugaištą laiką, taršą, degalų sąnaudas, optimalų šviesoforų fazių laiką. Modeliavimo metu pėsčiųjų, lengvųjų automobilių bei krovininių transporto priemonių eismas vertinamas atskirai. Dalį apskaičiuotų sankryžos rodiklių programa pateikia tekstiniu pavidalu, o kitą dalį – tiek tekstiniu, tiek grafiniu pavidalu.

 

Gaunamų rezultatų fragmentas (pavyzdys ):

 

Sankr_model_1

 

 

 

 

 

Sumodeliuota esama situacija rekonstruojamoje sankryžoje.
Vaizduojama teikiamų paslaugų važiuojant judant skirtingomis kryptimis.

 

 

 

 

Sankr_model_2

 

 

 

 

 

Prognozuojama situacija po sankryžos rekonstrukcijos.
Vaizduojama teikiamų paslaugų važiuojant judant skirtingomis kryptimis.