Strateginis planavimas

Transporto srautų modeliavimas

Sankryžų modeliavimas

Dangų valdymo sistemos

Galimybių studijos. Investiciniai projektai

Finansavimo dokumentai Europos sąjungos paramai gauti

Transporto sektoriaus strateginės programos

Moksliniai taikomieji ir tiriamieji darbai

Normatyvinių dokumentų rengimas

Planų ir programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui

Triukšmo prevencijos veiksmų planų rengimas pagal Triukšmo valdymo įstatymą

 

 

foto 8  foto 8  foto 8