TKA teikiamų paslaugų pavadinimai, atlyginimo dydžiai ir paslaugų kodai

ATLYGINIMO UŽ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS
TEIKIAMAS ADMINISTRACINES PASLAUGAS
KODAI IR DYDŽIAI

Paslaugos
kodas
Paslaugos pavadinimas Dydis,
eurais
1. Už aerodromo ir jo įrenginių įvertinimo, lauko aikštelės leidimo išdavimo paslaugas:
1.1. Už aerodromo, turinčio bent vieną II kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką,  pažymėjimo:
1.1.1. išdavimą 11 031
1.1.2. duomenų keitimą, kai reikia įvertinti, ar šie keitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 5 789
1.1.3. pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 97

(už kiekvieną paraišką)

1.2. Už aerodromo, turinčio bent vieną I kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:
1.2.1. išdavimą 9 609
1.2.2. duomenų keitimą, kai reikia įvertinti, ar šie keitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 4 822
1.2.3. duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 97 (už kiekvieną paraišką)
1.3. už aerodromo, turinčio bent vieną netiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką,  pažymėjimo:
1.3.1. išdavimą 2 872
1.3.2. duomenų keitimą, kai reikia įvertinti, ar šie keitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 1 446
1.3.3. duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 97 (už kiekvieną paraišką)
1.4. už aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams:
1.4.1. pažymėjimo išdavimą 1 054
1.4.2. pažymėjimo galiojimo pratęsimą 391
1.4.3. pažymėjimo duomenų keitimą, kai reikia įvertinti, ar šie keitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 212
1.4.4. pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 94 (už kiekvieną paraišką)
1.4.5. metinę priežiūrą 164
1.5. už signalinių žiburių įrenginių pažymėjimo išdavimą:
1.5.1. tarptautiniams aerodromams 1 031
1.5.2. bendrosios aviacijos aerodromams 196
1.5.3. sraigtasparnio aikštelėms 198
1.6. už lauko aikštelių:
1.6.1. leidimo naudoti išdavimą 168
1.6.2. leidimo naudoti pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO)  14 priedo II tomą išdavimą sraigtasparnio aikštelei 830
2. Už aviacijos specialistų licencijavimo, mokymo organizacijų akreditavimo, skrydžio treniruoklio sertifikavimo ir aviacijos medicinos paslaugas:
2.1.  už aviacijos specialistų licencijavimą:
2.1.1. komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) arba avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) išdavimą pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL dalies reikalavimus 166
2.1.2. lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), piloto mėgėjo licencijos (PPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), oro baliono piloto licencijos (BPL)  išdavimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL dalies reikalavimus 50
2.1.3. atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A) (H),  maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos suteikimą 52
2.1.4. atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A) (H),  maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos  atnaujinimą / pratęsimą 26
2.1.5. licencijai papildyti bet kokia kita kvalifikacija ar leidimu 52
2.1.6. licencijai papildyti bet kokios kitos kvalifikacijos ar leidimo atnaujinimui / pratęsimui 26
2.1.7. licencijai patvirtinti / išrašui (angl. verification), skirtam užsienio šalims, išduoti arba licencijos informacijai ir istorijai patvirtinti / išrašui išduoti 33
2.1.8. licencijos komercinės veiklos (angl. validation) pripažinimo pažymėjimui išduoti 254
2.1.9. licencijos nekomercinės veiklos pripažinimo pažymėjimui išduoti 83
2.1.10. kalbos lygiui patvirtinti 21
2.1.11. skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui išduoti 145
2.1.12. skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti 47
2.1.13. kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui išduoti 244
2.1.14. kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti 78
2.1.15. kalbos vertintojo–egzaminuotojo pažymėjimui išduoti 142
2.1.16. kalbos vertintojo–egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti 97
2.1.17. už piloto licencijos dublikato išdavimą 32
2.2. už skrydžio:
2.2.1. imituoklio (FFS) treniruoklio pirminį sertifikavimą 8 445
2.2.2. imituoklio (FFS) treniruoklio metinę priežiūrą 2 052
2.2.3. treniruoklio (FTD) pirminį sertifikavimą 4 223
2.2.4. treniruoklio (FTD) metinę priežiūrą 1 547
2.2.5. imituoklio (FFS)  ar skrydžio treniruoklio (FTD) specialų sertifikavimą 1 366
2.2.6. navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) I pirminį sertifikavimą 2 432
2.2.7. navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) I treniruoklio metinę priežiūrą 465
2.2.8. navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II arba III treniruoklio pirminį sertifikavimą 3 691
2.2.9. ir navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II arba III treniruoklio metinę priežiūrą 769
2.2.10. ir navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II daugianarės įgulos sąveikai (MCC) arba III daugianarės įgulos sąveikai (MCC)  treniruoklio pirminį sertifikavimą 4 277
2.2.11. ir navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II daugianarės įgulos sąveikai (MCC) arba III daugianarės įgulos sąveikai (MCC)  treniruoklio metinę priežiūrą 1 151
2.2.12. pradinio mokymo pagal prietaisus priemonės treniruoklio (BITD) pirminį sertifikavimą 2 031
2.2.13. pradinio mokymo pagal prietaisus priemonės treniruoklio (BITD) metinę priežiūrą 472
2.2.14. imituojamo treniruoklio (FSTD) specifinių parametrų sertifikavimą, kai turimas vertinimas yra mažesnis nei reikia specialiam vertinimui 344
2.3. už mokymo organizacijų:
2.3.1. pirminės paraiškos gauti nekompleksinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO)  arba deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO) pažymėjimą vertinimą 314
2.3.2. nekompleksinės mokymo organizacijos (ATO) arba deklaruotosios mokymo organizacijoje (DTO) metinę priežiūrą 66
2.3.3. paraiškos, suteikti kompleksinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) pažymėjimą, nagrinėjimą ir sertifikato išdavimą 533
2.3.4. kompleksinės mokymo organizacijos (ATO) metinę priežiūrą 107
2.3.5. patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimčių didinimu, šių mokymo programų įtraukimą:

–          lengvojo orlaivio piloto (LAPL), piloto mėgėjo (PPL), sklandytuvo piloto (SPL), oro baliono piloto (BPL) licencijai gauti;

–          vienmotorio stūmoklinio (SEP) (Land) ir / arba SEP (Sea) orlaivio klasės, vienmotorio nesudėtingo (SET ) (non high-performance) turbopropelerinio lėktuvo klasės kvalifikacijai gauti;

–          lengvojo orlaivio piloto (LAPL) privilegijų išplėtimui;

–          papildomų kvalifikacijų suteikimui, pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL dalies I poskyrio reikalavimus

90 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.6. mokymo programų metinę priežiūrą:

–          lengvojo orlaivio piloto (LAPL), piloto mėgėjo (PPL), sklandytuvo piloto (SPL), oro baliono piloto (BPL) licencijai gauti;

–          vienmotorio stūmoklinio (SEP) (Land) ir / arba SEP (Sea) orlaivio klasės, vienmotorio nesudėtingo (SET ) (non high-performance) turbopropelerinio lėktuvo klasės kvalifikacijai gauti;

–          LAPL privilegijų išplėtimui;

–          papildomų kvalifikacijų suteikimui, pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL dalies I poskyrio reikalavimus

43 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.7. avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (A) (H) integruoto kurso ir daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) integruoto kurso įtraukimą 6 595
2.3.8. avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (A) (H) integruoto kurso ir daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) integruoto kurso metinę priežiūrą 3 837
2.3.9. avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (H) integruoto kurso  metinę priežiūrą, jeigu patvirtinta mokymo organizacija (ATO) taip pat vykdo avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (A) integruoto kurso mokymus 1 298
2.3.10. komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL/IR) (A) integruoto kurso įtraukimą 6 007
2.3.11. komercinės aviacijos piloto (CPL/IR) (A) integruoto kurso metinę priežiūrą 3 700
2.3.12. komercinės aviacijos piloto licencijos CPL (A) (H) integruoto kurso įtraukimą 4 463
2.3.13. komercinės aviacijos piloto licencijos CPL (A) (H) integruoto kurso metinę priežiūrą 2 678
2.3.14. komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) (H) integruoto kurso  metinę priežiūrą, jeigu ATO taip pat vykdo avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (A) integruoto kurso mokymus 349
2.3.15. komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) (As) integruoto kurso įtraukimą 2 840
2.3.16. komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) (As) integruoto kurso metinę priežiūrą 1 553
2.3.17. komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) (A) arba CPL (H) arba CPL (As) modulinių skrydžių mokymo įtraukimą* 699
2.3.18. komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) (A) arba CPL (H) arba CPL (As) modulinių skrydžių mokymo metinę priežiūrą* 398
2.3.19. skrydžio pagal prietaisus (IR) (A), IR (H),  IR (As), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (EIR) (teorinis ir / arba praktinis), patirtimi paremto (Competency-Based IR) skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (teorinis ir / arba praktinis) modulinio mokymo įtraukimą* 718
2.3.20. skrydžio pagal prietaisus (IR) (A), IR (H),  IR (As), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (EIR) (teorinis ir / arba praktinis), patirtimi paremto (Competency-Based IR) skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (teorinis ir / arba praktinis) modulinio skrydžių mokymo metinę priežiūrą * 398
2.3.21. avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL), komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) teorinio mokymo įtraukimą* 923 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.22. avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL), komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos (IR)  teorinio mokymo metinę priežiūrą* 519 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.23. avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL), komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos (IR)   teorinio mokymo programos, jeigu prašymas pateikiamas jau turint kitą ar kitas patvirtintas teorinio mokymo programas, įtraukimą* 283 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.24. papildomo teorinio mokymo sudėtingais lėktuvais (High Performance Airplane  HPA) įtraukimą* 260
2.3.25. papildomo teorinio mokymo sudėtingais lėktuvais (High Performance Airplane  HPA) metinę priežiūrą* 187
2.3.26. daugianarės įgulos sąveikos (MCC) (A) arba MCC (H) arba MCC (As) mokymo kurso įtraukimą* 679 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.27. daugianarės įgulos sąveikos (MCC) mokymo kurso metinę priežiūrą* 402 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.28. vienmotorio turbopropelerinio sudėtingo (high-performance) tipo kvalifikacijos mokymo kurso įtraukimą*

daugiamotorio stūmoklinio (MEP) klasės kvalifikacijos mokymo kurso įtraukimą*

MEP orlaivio klasės reitingo skirtumų mokymo programos įtraukimą (jeigu skirtumų mokymų reikalaujama)*

279 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.29. vienmotorio turbopropelerinio sudėtingo (high-performance) tipo kvalifikacijos mokymo kurso metinę priežiūrą*
daugiamotorio stūmoklinio (MEP) daugiamotorio orlaivio klasės kvalifikacijos mokymo kurso metinę priežiūrą*
174 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.30. vienpiločio nesudėtingo (non-complex) lėktuvo arba sraigtasparnio tipo kvalifikacijos mokymo kurso įtraukimą 263
2.3.31. vienpiločio nesudėtingo (non-complex) lėktuvo arba sraigtasparnio tipo kvalifikacijos mokymo kurso metinę priežiūrą 262
2.3.32. vienpiločio nesudėtingo (non-complex) lėktuvo tipo kvalifikacijos skirtumų mokymo kurso įtraukimą 256
2.3.33. leidimo vykdyti instruktorių seminarus suteikimą 96
2.3.34. leidimo vykdyti instruktorių seminarus metinę priežiūrą 55
2.3.35. leidimo vykdyti egzaminuotojų periodinius seminarus suteikimą 513
2.3.36. leidimo vykdyti egzaminuotojų periodinius seminarus metinę priežiūrą 174
2.3.37. skrydžio instruktoriaus (FI) rengimo; orlaivių klasės kvalifikacijos instruktoriaus (CRI) rengimo; skrydžio pagal prietaisus instruktoriaus (IRI) rengimo; kompleksinio mokymo instruktoriaus (STI) rengimo; daugianarės įgulos sąveikos instruktoriaus (MCCI) rengimo; skrydžių testavimo instruktoriaus (FTI) rengimo; orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) (H) (vienpilotis nesudėtingas sraigtasparnis) rengimo; TRI (A) (vienpilotis nesudėtingas lėktuvas) rengimo mokymo programos įtraukimą 342 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.38. skrydžio instruktoriaus (FI) rengimo; orlaivių klasės kvalifikacijos instruktoriaus (CRI) rengimo; skrydžio pagal prietaisus instruktoriaus (IRI) rengimo; kompleksinio mokymo instruktoriaus (STI) rengimo; daugianarės įgulos sąveikos instruktoriaus (MCCI) rengimo; skrydžių testavimo instruktoriaus (FTI) rengimo; orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) (H) (vienpilotis nesudėtingas sraigtasparnis) rengimo; TRI (A) (vienpilotis nesudėtingas lėktuvas) rengimo mokymo programos metinę priežiūrą 174 (už kiekvieną mokymo programą)
2.3.39. orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) (A) (H) arba kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) (A) (H) mokymo programos įtraukimą 529
2.3.40. orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) (A) (H) arba kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) (A) (H) mokymo programos metinę priežiūrą 135
2.3.41. leidimo vykdyti orlaivio tipo kvalifikacijos egzaminuotojų standartizavimo kursų suteikimą 492
2.3.42. leidimo vykdyti orlaivio tipo kvalifikacijos egzaminuotojų standartizavimo kursų metinę priežiūrą 103
2.3.43. leidimo vykdyti vienpiločio orlaivio skrydžio egzaminuotojų standartizavimo kursų suteikimą 260
2.3.44. leidimo vykdyti vienpiločio orlaivio skrydžio egzaminuotojų standartizavimo kursų metinę priežiūrą 96
2.3.45. patvirtintos mokymo organizacijos priedo pakeitimą, susijusį su imituojamo skrydžio treniruoklio (FSTD) įtraukimu 25
2.3.46. pradinio leidimo atlikti kalbos lygio vertinimą suteikimą 443
2.3.47. leidimo atlikti kalbos lygio vertinimą metinę priežiūrą 101
2.3.48. patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) patvirtinimo pakeitimą, įtraukiant naują mokymo programą, kai reikia  patikrinti kurso aprašą ir programą * 679
2.3.49. individualios mokymo programos tvirtinimą 390
* Pastaba. Įkainis netaikomas, jeigu mokymo organizacija atlieka integruotus mokymus atitinkamais orlaiviais (A), (H), (As)
2.4. už vienpiločio aukštos klasės sudėtingo orlaivio (SPHPCA) arba daugiapiločio orlaivio (MP) tipo kvalifikacijos mokymo programą / kurso įtraukimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
2.4.1. iki 5700 kg:
2.4.1.1. orlaivio tipo, įskaitant papildomus mokymus (daugianarės įgulos sąveikos (MCC), nulinės skridos mokymo kursui (ZFTT) ir kt.) 753
2.4.1.2. orlaivio tipo 494
2.4.1.3. skirtumų 359
2.4.1.4. pridedant nulinės skridos mokymo kursą (ZFTT) prie esamo mokymo 582
2.4.1.5. pridedant daugianarės įgulos sąveikos (MCC) kursą prie esamo mokymo 455
2.4.2. nuo 5700 kg:
2.4.2.1. orlaivio tipo, įskaitant papildomus mokymus (daugianarės įgulos sąveikos (MCC), nulinės skridos mokymo kursui (ZFTT) ir kt.) 2 116
2.4.2.2. orlaivio tipo 1 868
2.4.2.3. skirtumų 867
2.4.2.4. pridedant nulinės skridos mokymo kursą (ZFTT) prie esamo mokymo 384
2.4.2.5. pridedant daugianarės įgulos sąveikos (MCC) kursą prie esamo mokymo 252
2.5. už vienpiločio aukštos klasės sudėtingo orlaivio (SPHPCA) arba daugiapiločio orlaivio (MP) tipo kvalifikacijos mokymo programos / kurso metinę priežiūrą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:  
2.5.1. iki 5700 kg:  
2.5.1.1. orlaivio tipo, įskaitant papildomus mokymus (daugianarės įgulos sąveikos (MCC), nulinės skridos mokymo kursui (ZFTT) ir kt.) 619
2.5.1.2. orlaivio tipo 326
2.5.1.3. skirtumų 258
2.5.2. nuo 5700 kg:
2.5.2.1. orlaivio tipo mokymui, įskaitant papildomus mokymus (daugianarės įgulos sąveikos (MCC), nulinės skridos mokymo kursui (ZFTT) ir kt.) 982
2.5.2.2. orlaivio tipo 870
2.5.2.3. skirtumų 369
2.6. už Aviacijos medicinos centro (AeMC):
2.6.1. pirminį sertifikavimą 994
2.6.2. metinę priežiūrą 313 (už kiekvieno centro)
2.7. už aviacijos medicinos gydytojų (AME):
2.7.1. pirminio pažymėjimo išdavimą 52
2.7.2. pažymėjimo galiojimo pratęsimą 28
2.7.3. pažymėjimo, suteikiančio papildomas teises  išduoti, pratęsti, atnaujinti 1 ir 3 klasės sveikatos pažymėjimus, išdavimą 36
2.8. už 1, 2, 3 klasės ir lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL)  sveikatos pažymėjimo bei keleivių salono įgulos nario atestacijos medicininės pažymos išdavimą 26
2.9. už duomenų apie aviacijos specialistą, turintį kitoje šalyje išduotą licenciją,  patvirtinimą ir persiuntimą  užsienio šalių kompetentingoms institucijoms 17
2.10. už duomenų apie aviacijos specialistą, ketinantį keisti licencijuojančią šalį, parengimą, SOLI formos užpildymą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms 26
2.11. už teisės jungtis prie elektroninės duomenų sistemos ir ja naudotis suteikimą, kaupti duomenis ir išduoti sveikatos pažymėjimus aviacijos specialistams suteikimą** 4
**Pastaba. Už kiekvieną AME išduotą pažymėjimą mokama kiekvieną mėnesį pagal suteiktų paslaugų mėnesinę ataskaitą
3. Už aviacijos saugumo paslaugas:
3.1. už Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą 48
3.2. už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą 160
3.3. už reguliuojamo subjekto:
3.3.1. statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą 998
3.3.2. metinę priežiūrą 984 (už kiekvieno subjekto)
3.4. už reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo:
3.4.1. statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą 983
3.4.2. metinę priežiūrą 977 (už kiekvieno tiekėjo)
3.5. už žinomo siuntėjo:
3.5.1. statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą 998
3.5.2. metinę priežiūrą 984 (už kiekvieno siuntėjo)
3.6. už skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdančio krovinių arba pašto oro vežėjo (ACC3):
3.6.1. paskyrimą ar pratęsimą 482
3.6.2. metinę priežiūrą 465 (už kiekvieno vežėjo)
3.7. už aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą 12
3.8. už Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo:
3.8.1. instruktoriaus pažymėjimo išdavimą 52
3.8.2. instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą 59
3.8.3. teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą 73
3.8.4. nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą 66
3.8.5. aviacijos saugumo instruktorių metinę priežiūrą 150 (už kiekvieno instruktoriaus)
3.9. už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės  patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 171
4. Už orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti, aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, orlaivių registravimo paslaugas:
4.1. už orlaivių techninės priežiūros licencijos:
4.1.1. orlaivio techninės priežiūros licencijos išdavimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus 186
4.1.2.  orlaivio techninės priežiūros licencijos papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus 86
4.1.3. orlaivio techninės priežiūros licencijos atnaujinimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus 86
4.1.4. orlaivio techninės priežiūros licencijos papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus 186
4.1.5. orlaivio techninės priežiūros licencijos konvertavimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus 551
4.1.6. orlaivių techninės priežiūros licencijos apribojimų naikinimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.50 (b) punkto reikalavimus 153
4.1.7. orlaivių techninės priežiūros licencijos apribojimų naikinimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.50 (c) punkto reikalavimus 86
4.1.8. techninės priežiūros patirties žurnalo tvirtinimą ar pakeitimą siekiant panaikinti apribojimus pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.50(b) punkto reikalavimus 133
4.1.9. orlaivių techninės priežiūros licencijos dublikato išdavimą 31
4.1.10. orlaivių techninės priežiūros licencijos apribojimų naikinimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.50 (b)2 punkto reikalavimus atliekant praktinių žinių įvertinimą 1 378
4.1.11. baigto mokymo įvertinimą, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.30 punkto reikalavimus 1 088
4.1.12. baigto akademinio išsilavinimo įvertinimą, siekiant pritaikyti Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.30.a(5) punkto išlygas 822
4.1.13. orlaivių techninės priežiūros specialisto įgyto išsilavinimo užskaitymą, suteikiant egzaminavimo kreditus,  siekiant gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus 424
4.1.14. išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1139/2018 suteikimą 1 079
4.1.15. orlaivio tipo mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW > 5700 kg 4 630
4.1.16. orlaivio tipo mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW ≤ 5700 kg 3 870
4.1.17. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 145 ar M dalies F poskyrio organizacijos Orlaivio tipo mokymo tiesioginį patvirtinimą 3 112
4.1.18. A kategorijos mokymo tvirtinimą pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 145 ar M dalies F poskyrio dalį patvirtintai organizacijai 4 250
4.1.19. A kategorijos mokymo, patvirtinto pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį 145 ar M dalies F poskyrio dalį, metinę priežiūrą 3 719
4.1.20. techninės priežiūros organizacijos pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 145 ar M dalies F poskyrio dalies reikalavimus  pirminį sertifikavimą dėl stažuotės darbo vietoje mokymo 1 613
4.1.21. stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį, 145 ar M dalies F poskyrio dalį organizacijai, metinę priežiūrą 1 613
4.1.22. stažuotės darbo vietoje mokymo, pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį, 145 ar M dalies F poskyrio dalį, patvirtinimą už kiekvieną orlaivio tipą, kategoriją arba pakategorę 1 613
4.1.23. stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį, 145 ar M dalies F poskyrio dalį organizacijai, metinę priežiūrą už kiekvieną orlaivio tipą, kategoriją arba pakategorę 1 613
4.1.24. individualios (asmeniui) stažuotės darbo vietoje mokymo, pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį, 145 ar M dalies F poskyrio dalį, patvirtinimą 1 129
4.1.25. individualios stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį, 145 ar M dalies F poskyrio dalį patvirtintos kitos Europos Sąjungos kompetentingos institucijos, pripažinimą 1 191
4.1.26. orlaivio tipo egzaminavimą pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies III priedo 5 punkto reikalavimus 5 882
4.1.27. techninės priežiūros patirties žurnalo tvirtinimą ar pakeitimą, siekiant papildyti orlaivio techninės priežiūros licenciją atitinkamu orlaivio tipo įrašu vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai ir ar gauti orlaivio tipo įrašą  vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai  pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus 133
4.2. Už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos:
4.2.1. išdavimą 81
4.2.2. išdavimą su individualia orlaivio kvalifikacija 111
4.2.3. kitos šalies išduotos  orlaivių techninės priežiūros licencijos pagal ICAO 1 priedą pripažinimą 415
4.2.4. papildymą kvalifikacija 64
4.2.5. papildymą individualia orlaivio kvalifikacija 88
4.2.6. papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu individualia orlaivio kvalifikacija 64
4.2.7. išdavimą karinių oro pajėgų licencijų turėtojams 81
4.2.8. kvalifikacijos galiojimo pratęsimą 29
4.2.9. ribojimų panaikinimą 81
4.2.10. dublikato išdavimą 31
4.3. Už techninės priežiūros mokymo organizacijos pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 147 dalies reikalavimus:
4.3.1. paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ir peregzaminavimą (žodžiu) 126
4.3.2. išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1139/2018 suteikimą 4 068
4.3.3. patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, nesusijusį su apimčių didinimu 448
4.3.4. patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimčių didinimu. Už kiekvieną papildomą orlaivio tipo teorijos arba praktikos programos tvirtinimą pagal atskirą kategoriją arba pakategorę 1 129
4.3.5. patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo, už kiekvieną papildomą orlaivio tipo teorijos arba praktikos mokymo programos kiekvienos kategorijos arba pakategorės metinę priežiūrą 1 129
4.3.6. patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimčių didinimu. Už kiekvienos papildomos pagrindinio mokymo kategorijos arba pakategorės tvirtinimą 2 723
4.3.7. patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo, už kiekvienos papildomos pagrindinio mokymo kategorijos arba pakategorės programos metinę priežiūrą 2 723
4.3.8. veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) naujo leidimo tvirtinimą, kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau nei 50 % veiklos vadovo skyrių 1 652
4.3.9. veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) revizijos tvirtinimą 855
4.3.10. pirminį patvirtinimo suteikimą ir patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai tvirtinamas orlaivio tipo teorijos ar praktikos mokymas (vieno orlaivio tipo, vienos kategorijos ar pakategorės) 3 254
4.3.11. pirminio sertifikavimo, už orlaivio tipo teorijos arba praktikos mokymo programos kiekvienos kategorijos arba pakategorės metinę priežiūrą 3 254
4.3.12. pirminį patvirtinimo suteikimą ir patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai tvirtinamas kategorijos ar pakategorės pagrindinis mokymas (vienos kategorijos ar pakategorės) 6 043
4.3.13. pirminio sertifikavimo, už pagrindinio mokymo kategorijos arba pakategorės programos metinę priežiūrą 6 043
4.4. už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.4.1. ne didesnė kaip 750 kg 84
4.4.2. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 152
4.4.3. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 200
4.4.4. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 1 032
4.4.5. didesnė kaip 20 000 kg 1 949
4.5. už specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.5.1. ne didesnė kaip 750 kg, kai orlaivį tikrina Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) 66
4.5.2. ne didesnė kaip 750 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 22
4.5.3. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai orlaivį tikrina TKA 120
4.5.4. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 41
4.5.5. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai orlaivį tikrina TKA 149
4.5.6. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 49
4.5.7. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA 774
4.5.8. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 258
4.5.9. didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA 1 462
4.5.10. didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 487
4.6. už orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą 51
4.7. už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą 31
4.8. už orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą:
4.8.1. nesudėtingo varikliu varomo orlaivio 98
4.8.2. sudėtingo varikliu varomo orlaivio 250
4.9. už orlaivio techninės priežiūros programos pakeitimų tvirtinimą:
4.9.1. nesudėtingo varikliu varomo orlaivio 49
4.9.2. sudėtingo varikliu varomo orlaivio 173
4.10. už leidimo nukrypti nuo orlaivio techninės priežiūros programoje nurodytų techninės priežiūros užduočių vykdymo terminų (kai yra pateiktas orlaivio / komponento gamintojo pritarimas):
4.10.1. suteikimą 589
4.10.2. pratęsimą 2 931
4.11. už specialiojo leidimo skrydžiui ir leidimo skristi išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.11.1. ne didesnė kaip 750 kg 88
4.11.2. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 160
4.11.3. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 200
4.11.4. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 1 032
4.11.5. didesnė kaip 20 000 kg 1 949
4.12. už orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.12.1. ne didesnė kaip 750 kg 45
4.12.2. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 79
4.12.3. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 97
4.12.4. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 516
4.12.5. didesnė kaip 20 000 kg 974
4.13. už eksperimentinės kategorijos orlaivių komponentų modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.13.1. ne didesnė kaip 750 kg 68
4.13.2. didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 121
4.13.3. didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 298
4.14. už orlaivio atitikties pagal Regioninės navigacijos (BRNAV) reikalavimus pažymėjimo išdavimą 50
4.15. už orlaivio žurnalo išdavimą 24
4.16. už orlaivio avarinio radijo švyturio, veikiančio 406 MHz dažniu, registravimą ir registravimo kortelės kopijos išdavimą 33
4.17. už triukšmo pažymėjimo išdavimą 39
4.18. už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą arba gamybos organizacijos patvirtinimą ir gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą:
4.18.1. kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų 997
4.18.2. kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų 1 798
4.18.3. kai įmonėje dirba nuo 51 asmenų 3 440
4.19. už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba  gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą:
4.19.1. kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų 493
4.19.2. kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų 888
4.19.3. kai įmonėje dirba nuo 51 asmenų 1 747
4.20. už techninės priežiūros organizacijos arba gamybos organizacijos metinę priežiūrą
4.20.1. kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų 253 (už kiekvienos organizacijos)
4.20.2. kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų 449 (už kiekvienos organizacijos)
4.20.3. kai įmonėje dirba nuo 51 asmenų 879 (už kiekvienos organizacijos)
4.21. už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas, profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 107
4.22. už techninės apžiūros organizacijos linijinės stoties patvirtinimą 717
4.23. už patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo, arba tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos vadovo:
4.23.1. tvirtinimą 224
4.23.2. pakeitimo tvirtinimą 116
4.24. už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo išdavimą:
4.24.1. kai įmonėje dirba iki 10 asmenų 998
4.24.2. kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų 3 501
4.25. už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą:
4.25.1. kai įmonėje dirba iki 10 asmenų 497
4.25.2. kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų 1 749
4.26. už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos metinę priežiūrą
4.26.1. kai įmonėje dirba iki 10 asmenų 251 (už kiekvienos organizacijos)
4.26.2. kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų 875 (už kiekvienos organizacijos)
4.27. už išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1139/2018 suteikimą
4.27.1. kai orlaivio sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 5670 kg:
4.27.1.1. suteikimą 512
4.27.1.2. galiojimo pratęsimą 1 005
4.27.2. kai orlaivio sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg:
4.27.2.1. suteikimą 994
4.27.2.2. galiojimo pratęsimą 2 002
4.28. už orlaivio gedimo nustatymo šalinimo laiko intervalo galiojimo pratęsimą 508
4.29. už orlaivio registravimą, laikiną registravimą, perregistravimą:
4.29.1. kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai 61
4.29.2. kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 70
4.29.3. kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 96
4.29.4. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 515
4.29.5. kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg 974
4.30. už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo pakeitimą nauju, pasikeitus duomenims apie orlaivio gamintoją ir gamintojo suteiktą orlaivio ženklą arba pasikeitus orlaivio savininko ir naudotojo adresams 29
4.31. už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą 31
4.32. už orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 80
4.33. už orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu 41
4.34. už orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą 29
4.35. už orlaivio neregistravimo pažymos išdavimą 29
4.36. už orlaivio registravimo panaikinimą 49
5. Už oro navigacijos paslaugas:
5.1. už skrydžių vadovo:***
5.1.1. mokinio licencijos išdavimą 60
5.1.2. licencijos išdavimą / joje esančių įrašų galiojimo atnaujinimą 131
5.1.3. padalinio patvirtinimo suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą 131
5.1.4. papildomos kvalifikacijos arba kvalifikacijos patvirtinimo suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą (turint galiojantį padalinio patvirtinimą) 131
5.1.5. mokymo darbo vietoje instruktoriaus (OJTI), kompleksinių treniruoklių instruktoriaus (STDI), vertintojo (Assesor), kalbos mokėjimo patvirtinimų suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą 131
5.1.6. licencijos pakeitimą dėl pareiškėjo asmens duomenų pasikeitimo (pavardė, adresas ir kt.) 14
5.1.7. licencijos dublikato išdavimą 32
***Pastaba. Vienu kartu suteikiant / pratęsiant / atnaujinant kelis padalinio patvirtinimus / kvalifikacijas / kvalifikacijos patvirtinimus / kalbos mokėjimo ar instruktoriaus patvirtinimus imamas bendras 131 Eur įkainis
5.2. už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios pradinį mokymą:
5.2.1. sertifikavimą 6 598
5.2.2. metinę priežiūrą 3 990 (už kiekvienos įstaigos)
5.3. už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios mokymą padalinyje:
5.3.1. sertifikavimą 6 603
5.3.2. metinę priežiūrą 5 933 (už kiekvienos įstaigos)
5.4. už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios tęstinį mokymą:
5.4.1. sertifikavimą 6 607
5.4.2. metinę priežiūrą 5 951 (už kiekvienos įstaigos)
5.5. už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios praktikos instruktorių mokymą:
5.5.1. sertifikavimą 6 597
5.5.2. metinę priežiūrą 5 930 (už kiekvienos įstaigos)
5.6. už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios vertintojų mokymą:
5.6.1. sertifikavimą 6 596
5.6.2. metinę priežiūrą 5 974 (už kiekvienos įstaigos)
5.7. už kalbos vertintojo:
5.7.1. paskyrimą 406
5.7.2. metinę priežiūrą 401 (už kiekvienos įstaigos)
5.8. už individualios mokymo programos patvirtinimą 197
5.9. už išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1139/2018 suteikimą 505
5.10. už oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo ar jo priedo pakeitimą dėl organizacijos pavadinimo ar adreso keitimo 142
5.11. skrydžių valdymo elektronikos specialisto licencijos:****
5.11.1. išdavimą 102
5.11.2. kvalifikacijos galiojimo laiko pratęsimą 59
5.11.3. papildomos kvalifikacijos suteikimą / kvalifikacijos atnaujinimą 61
5.11.4. dublikato išdavimą 31
****Pastaba.  Vienu kartu suteikiant / pratęsiant / atnaujinant kelias  kvalifikacijas imamas bendras 102 Eur (išdavimui) arba 59 Eur (kvalifikacijos pratęsimui) mokestis
5.12. už oro eismo paslaugoms teikti naudojamų įrenginių įvertinimą ir:
5.12.1. tūpimo pagal prietaisus sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.1.1. išdavimą 2 502
5.12.1.2. galiojimo pratęsimą 1 253
5.12.2. mikrobangų tūpimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.2.1. išdavimą 2 502
5.12.2.2. galiojimo pratęsimą 1 253
5.12.3. nekryptinio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.3.1. išdavimą 353
5.12.3.2. galiojimo pratęsimą 227
5.12.4. ženklinamojo radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.4.1. išdavimą 130
5.12.4.2. galiojimo pratęsimą 71
5.12.5. visakrypčio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.5.1. išdavimą 725
5.12.5.2. galiojimo pratęsimą 353
5.12.6. toliamačio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.6.1. išdavimą 351
5.12.6.2. galiojimo pratęsimą 175
5.12.7. apžvalgos pirminio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.7.1. išdavimą 1 521
5.12.7.2. galiojimo pratęsimą 706
5.12.8. apžvalgos antrinio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.8.1. išdavimą 1 521
5.12.8.2. galiojimo pratęsimą 706
5.12.9. automatinio radijo pelengatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.9.1. išdavimą 353
5.12.9.2. galiojimo pratęsimą 175
5.12.10. radijo ryšio stoties ar siųstuvo ar retransliatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.10.1. išdavimą 36
5.12.10.2. galiojimo pratęsimą 19
5.12.11. daugiajutiklės aerodromo eismo stebėjimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.11.1. išdavimą 1 521
5.12.11.2. galiojimo pratęsimą 706
5.12.12. automatizuotos skrydžių valdymo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.12.1. išdavimą 3 045
5.12.12.2. galiojimo pratęsimą 1 531
5.12.13. kalbinio ryšio sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.13.1. išdavimą 628
5.12.13.2. galiojimo pratęsimą 320
5.12.14. aviacijos fiksuoto telekomunikacinio tinklo pranešimų sistemos komutatorių tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.14.1. išdavimą 614
5.12.14.2. galiojimo pratęsimą 303
6. Už orlaivių naudojimo skrydžiams, leidimų bepiločiams orlaiviams suteikimo, keleivių salono įgulos nario atestacijos ir pradinio mokymo organizacijos sertifikavimo paslaugas:
6.1. už pirminės paraiškos gauti oro vežėjo pažymėjimą (AOC) nagrinėjimą ir pažymėjimo išdavimą (neįtraukiant dokumentų tvirtinimo), kai skrydžius vykdo:
6.1.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tūpiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje 495
6.1.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 997
6.1.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5,700 kg (išskyrus 6.1.1 ir 6.1.2 punktus) 1 956
6.1.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5,700 kg iki 40 000 kg 4 443
6.1.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau nei 40 000 kg 9 750
6.2. už paraiškos dėl papildomo naujo orlaivio tipo įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą, kai skrydžius vykdo:
6.2.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tūpiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje 144
6.2.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (toliau – VST) ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 493
6.2.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.2.1 ir 6.2.2 punktus) 1 051
6.2.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 3 150
6.2.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau nei 40 000 kg 6 004
6.3. už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio tipo įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą, kai skrydžius vykdo:
6.3.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tūpiant tame pačiame aerodrome (A-A) , Lietuvos Respublikos teritorijoje 51
6.3.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 98
6.3.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.3.1 ir 6.3.2 punktus) 142
6.3.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40,000 kg 455
6.3.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau nei 40 000 kg 996
6.4. už oro vežėjų, kuriems išduotas pažymėjimas, metinę priežiūrą, kai skrydžius vykdo*****:
6.4.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tūpiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje 101
6.4.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 300
6.4.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.4.1 ir 6.4.2 punktus) 1 463
6.4.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40,000 kg 2 058
6.4.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau nei 40 000 kg 3 180
***** Pastaba. Jei į oro vežėjo pažymėjimą įrašyti orlaiviai, turintys skirtingas maksimalias sertifikuotas mases,  įkainis skaičiuojamas pagal į oro vežėjo pažymėjimą įrašyto didžiausio maksimalią sertifikuotą kilimo masę turinčio orlaivio masę
6.5. už specialiųjų patvirtinimų suteikimą (už kiekvieną):
6.5.1. pavojingų krovinių vežimui (DGR), pagal skrydžiams sumažinto vertikaliojo skirstymo minimumus (RVSM), skrydžiams, vykdomiems taikant Šiaurės Atlanto Aukštybių lygio oro erdvę (NAT HLA) 1 501
6.5.2. skrydžiams vieno turbininio variklio lėktuvais naktį arba meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus (SET IMC), skrydžiams prasto matomumo sąlygomis (LVO) 2 928
6.6. už oro vežėjo pažymėjimo:
6.6.1. pakeitimą, kai keičiasi orlaivių naudotojo pavadinimas, adresas, išbraukiamas orlaivis (kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą) 248
6.6.2. pakeitimą, kai keičiasi orlaivių naudotojo, nurodyto 6.1.1-6.1.3 papunkčiuose, pavadinimas, adresas, išbraukiamas orlaivis (kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą) 31
6.6.3. pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai (stataus artėjimo tūpti procedūra (STEEP APPROACH), trumpojo tūpimo procedūra (SHORT landing), procedūra taikant padidintus posvyrio kampus (increased bank angles at take-off), didžiausiasio nuotolio nuo tinkamo aerodromo dviejų variklių lėktuvams, neturintiems ETOPS patvirtinimo (maximum distance from an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an ETOPS approval) ir kt.) 1 454
6.6.4. pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai ir  reikalingas pereinamasis laikotarpis (Elektroninį skrydžių dokumentacijos rinkinys EFB ir kt.) 2 934
6.6.5. kopijos patvirtinimą 19
6.6.6. dublikato išdavimą 31
6.7. už padidinto nuotolio skrydžių dviejų variklių lėktuvais (ETOPS):
6.7.1. pirmojo tipo įtraukimą į paraišką 4 979
6.7.2. kiekvieno papildomo tipo įtraukimą į paraišką 2 504
6.8. už individualių darbo ir poilsio laiko schemų patvirtinimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012 ARO.OPS.235 dalį ir ORO.FTL.125 (b) dalies punktą 506
6.9. už nuovargio rizikos valdymo sistemos patvirtinimą 4 933
6.10. už skrydžių vykdymo vadovo:
6.10.1. A dalies:
6.10.1.1. naujos redakcijos patvirtinimą 1 290
6.10.1.2. naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 146
6.10.1.3. pakeitimo patvirtinimą 648
6.10.1.4. pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 46
6.10.1.5. atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  naujos redakcijos patvirtinimą 304
6.10.1.6. atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 99
6.10.1.7. atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  pakeitimo patvirtinimą 147
6.10.1.8. atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 29
6.10.2. B dalies:
6.10.2.1. naujos redakcijos patvirtinimą 1 177
6.10.2.2. naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 103
6.10.2.3. pakeitimo patvirtinimą 604
6.10.2.4. pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 47
6.10.2.5. atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  naujos redakcijos patvirtinimą 395
6.10.2.6. atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 76
6.10.2.7. atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  pakeitimo patvirtinimą 198
6.10.2.8. atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 29
6.10.3. C dalies:
6.10.3.1. naujos redakcijos patvirtinimą 505
6.10.3.2. naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 96
6.10.3.3. pakeitimo patvirtinimą 248
6.10.3.4. pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 51
6.10.4. D dalies:
6.10.4.1. naujos redakcijos patvirtinimą 1 387
6.10.4.2. naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 100
6.10.4.3. pakeitimo patvirtinimą 684
6.10.4.4. pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunktyje nurodytiems orlaivių naudotojams 48
6.10.4.5. atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  naujos redakcijos patvirtinimą 346
6.10.4.6. atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  pakeitimo patvirtinimą 149
6.11. už orlaivio be įgulos nuomos:
6.11.1. kai orlaivis išnuomojamas:
6.11.1.1.  iš Europos Sąjungos vežėjo:
6.11.1.1.1. sutarties patvirtinimą 1 502
6.11.1.1.2. sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 497
6.11.1.1.3. sutarties pratęsimo patvirtinimą 488
6.11.1.2. iš ne Europos Sąjungos vežėjo
6.11.1.2.1. sutarties patvirtinimą 2 481
6.11.1.2.2. sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 958
6.11.1.2.3. sutarties pratęsimo patvirtinimą 577
6.11.2. kai orlaivis išnuomojamas:
6.11.2.1.  Europos Sąjungos vežėjui:
6.11.2.1.1. sutarties patvirtinimą 936
6.11.2.1.2. sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 499
6.11.2.1.3. sutarties pratęsimo patvirtinimą 490
6.11.2.2. ne Europos Sąjungos vežėjui
6.11.2.2.1. sutarties patvirtinimą 4 497
6.11.2.2.2. sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 615
6.11.2.2.3. sutarties pratęsimo patvirtinimą 589
6.12. už orlaivio su įgula nuomos:
6.12.1. iš Europos Sąjungos vežėjo:
6.12.1.1. sutarties patvirtinimą 996
6.12.1.2. sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 504
6.12.1.3. sutarties pratęsimo patvirtinimą 198
6.12.2. iš ne Europos Sąjungos vežėjo:
6.12.2.1. sutarties patvirtinimą 4 006
6.12.2.2. sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 1 011
6.12.2.3. sutarties pratęsimo patvirtinimą 494
6.13.  už orlaivių naudotojų, kurie privalo pateikti deklaracijas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus:
6.13.1. pirminį deklaracijos, atlikti nekomercinius skrydžius ir nekomercinius specialiuosius skrydžius sudėtingais varikliais varomais orlaiviais (NCC), tikrinimą už kiekvieną orlaivį 118
6.13.2. deklaracijos atlikti komercinius specialiuosius skrydžius (SPO) tikrinimą 154
6.13.3. už metinę priežiūrą*****:
6.13.3.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tūpiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje 101
6.13.3.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 300
6.13.3.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.4.1 ir 6.4.2 punktus) 1 463
6.13.3.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 2 058
6.13.3.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau nei 40 000 kg 3 180
***** Pastaba. Jei į deklaraciją įrašyti orlaiviai, turintys skirtingas maksimalias sertifikuotas mases,  įkainis skaičiuojamas pagal į deklaraciją įrašyto didžiausią maksimalią sertifikuotą kilimo masę turinčio orlaivio masę
6.14. už orlaivių naudotų, kurie privalo gauti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą, pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus:
6.14.1. paraiškos išduoti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą, nagrinėjimą ir leidimo išdavimą 748
6.14.2. paraiškos pakeisti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą, kai nesikeičia standartinės veiklos procedūros, nagrinėjimą ir leidimo pakeitimą 109
6.14.3. už metinę didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimo priežiūrą 310
6.14.4. kitų Europos Sąjungos orlaivių naudotojų, siekiančių vykdyti didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius Lietuvos Respublikos teritorijoje, rizikų vertinimo ir  standartinių veiklos procedūrų patikrinimą 533
6.15. už ne Europos Sąjungos orlaivių naudotojo paraiškos atlikti komercinius specialiuosius skrydžius Lietuvos Respublikos teritorijoje nagrinėjimą, leidimo suteikimą 1 015
6.16. už leidimų bepiločiams orlaiviams suteikimą:
6.16.1. valdyti bepilotį orlaivį specialiomis sąlygomis 149
6.16.2. skristi už matomumo zonos ribų 296
6.16.3. techninės apžiūros talono bepiločiam orlaiviui išdavimą 59
6.17. už keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimo:
6.17.1. Išdavimą 90
6.17.2. pakeitimą, pasikeitus jame įrašytiems duomenims 27
6.17.3. dublikato išdavimą 30
6.18. už pradinio mokymo organizacijos:
6.18.1. paraiškos suteikti leidimą vykdyti pradinį keleivių salono įgulos mokymus nagrinėjimą ir sertifikato išdavimą 1 037
6.18.2. sertifikato dublikato išdavimą 31
6.18.3. už pradinio keleivių salono įgulos mokymo organizacijos metinę priežiūrą 503 (už kiekvienos organizacijos)
7. Už egzaminavimo paslaugas:
7.1. už piloto:
7.1.1. avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL), komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) ar skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) teorinių žinių egzamino laikymą ir perlaikymą 30
7.1.2. piloto mėgėjo licencijos (PPL), oro baliono piloto licencijos (BPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL) ir bet kokio kito teorijos žinių egzamino laikymą ir perlaikymą 10
7.1.3. teorijos egzaminų rezultatų suvestinės išdavimą 10
7.2. už aviacijos saugumo darbuotojo:
7.2.1. teorijos egzamino laikymą ir perlaikymą 15
7.2.2. praktikos egzamino laikymą ar perlaikymą 8
7.2.3. vaizdų atpažinimo egzamino laikymą ar perlaikymą 22
7.3. už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos pagrindinių žinių egzamino laikymą ir perlaikymą 30
7.4. už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar peregzaminavimą (raštu) 30