Aviacijos paslaugų įkainiai

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Aviacijos įstatymo pakeitimo įstatymui (2018 m. spalio 18 d. Nr.XIII-1564) didžioji dalis Civilinės aviacijos administracijos vykdytų funkcijų buvo perduota vykdyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pavaldžiai viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai.

Informuojame, kad Susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ buvo patvirtinti ir 2019 m. sausio 9 d. įsigaliojo Transporto kompetencijų agentūros teikiamų paslaugų dydžiai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ca2f4da0130611e9b2b6e7cdb14007b4

VšĮ Transporto kompetencijų  agentūros direktorius  2019 m.  sausio 9 d.  įsakymu  Nr.2-5 „Dėl atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas apskaitos ir mokėjimo tvarkos“, patvirtino Transporto kompetencijų agentūros teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarką. TKA teikiamų paslaugų apskaitos ir mokėjimo tvarka nurodyta AVIACIJOS PASLAUGŲ APSKAITOS IR MOKĖJIMO TVARKA

Atsižvelgiant į tai, mokėjimus už Transporto kompetencijų agentūros teikiamas paslaugas prašome vykdyti vadovaujantis minėtais teisės aktais.  TKA teikiamų paslaugų pavadinimai, atlyginimo dydžiai ir paslaugų kodai nurodyti AVIACIJOS PASLAUGŲ PAVADINIMAI, ATLYGINIMO DYDŽIAI IR PASLAUGŲ KODAI

Kilus klausimams prašome kreiptis el.paštu caa(at)tka.ltinfo(at)tka.lt arba tel. (8 5) 273 9260.