Aplinkosauga

Poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimas
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV), informacija atrankai dėl PAV
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), SAZ nustatymas
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV), atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui
Aplinkos apsaugos informacija pagal STR 1.05.06:2010
Informacija dėl poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo
Planuojamų valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos ir rekonstrukcijos projektų aplinkosauginė analizė

Triukšmo kartografavimas ir valdymas
Strateginis triukšmo kartografavimas pagal Triukšmo valdymo įstatymą
Triukšmo prevencijos veiksmų planų rengimas pagal Triukšmo valdymo įstatymą
Triukšmo užtvarų (kompiuterinis) modeliavimas

Oro taršos modeliavimas (skaičiavimai)

Aplinkos triukšmo modeliavimas (skaičiavimai)

Paraiškų dėl finansavimo iš ES ir kitų fondų rengimas

Valstybinės reikšmės automobilių kelių privalomųjų aplinkosauginių dokumentų rengimas finansavimui iš ES fondų

Atliktų valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų aplinkosauginė stebėsena

Normatyvinių dokumentų (rekomendacijų, taisyklių, tvarkos aprašų), skirtų aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugai prie kelių, rengimas

Pasiūlymų teisės aktams, skirtiems aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugai, rengimas

.

triuksmo-uztv02 triuksmo-uztv03triuksmo-uztv01 aplinkos-tarsa02  aplinkos-tarsa03aplinkos-tarsa04