VšĮ Transporto kompetencijų agentūra

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1340 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-12-28, Nr. 21768) priėmė sprendimą reorganizuoti Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą ir registro tvarkytojo funkcijas iš biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos perduoti viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai nuo 2019 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, vykdydama Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytojo funkcijas, perėmė iš Civilinės aviacijos administracijos Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro informaciją bei registrui pateiktus dokumentus. Iki Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol baigiasi jų galiojimo terminas.


KELIŲ IR TRANSPORTO TYRIMO INSTITUTAS

2018 m. gruodžio 27 d. įmonės pavadinimas pakeistas į VšĮ Transporto kompetencijų agentūrą.

Kelių ir transporto tyrimo instituto tikslas − tenkinti viešuosius interesus atliekant kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingas funkcijas.

Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas (savininkas) yra valstybė.

Įstaigos misija – vykdyti veiklą, kuri sudarytų sąlygas gerinti kelių infrastruktūros būklę.

Įstaigos vizija  – kelių infrastruktūrai vystyti skiriamas lėšas naudoti vadovaujantis sąnaudų – naudos analizės metodu. Sprendimai dėl valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo ir priežiūros darbų turi būti priimami vadovaujantis objektyviais kelių būklės ir eismo tyrimų duomenimis.