VšĮ Transporto kompetencijų agentūra

NAUJA VšĮ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS STRUKTŪRA

Informuojame, kad šių metų spalio 7 d. įsigaliojo nauja VšĮ Transporto kompetencijų agentūros struktūra.

Atkreipiame dėmesį, kad Transporto kompetencijų agentūros struktūrinis padalinys Civilinės aviacijos administracija pervadintas į Civilinės aviacijos departamentą. Šio struktūrinio padalinio skyriai, su jiems pavestomis funkcijomis ir juose dirbančiais specialistais, išliko tie patys.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Kompetencijų vertinimo skyriaus funkcijas (t.y. aviacijos specialistų egzaminavimą) vykdys Transporto paslaugų skyrius.

 

DĖL „BOEING 737 MAX 8” ir „BOEING 737 MAX 9” TIPO ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ EUROPOS SĄJUNGOS (ES) ORO ERDVĖJE SUSTABDYMO

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra informuoja, jog Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), reaguodama į „Ethiopian Airlines” orlaivio „Boeing 737 MAX 8” incidentą, 2019 m. kovo. 12 d. sustabdė visus šio ir „Boeing 737 MAX 9” tipo orlaivių skrydžius Europos Sąjungos (ES) oro erdvėje.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į galimas susidariusias rizikas dėl šio orlaivio tipo techninės būklės ir kylančių abejonių dėl grėsmės skrydžių saugai. ES įsigaliojęs draudimas galioja neribotą laiką iki tol, kol bus priimtas kitas sprendimas.

„Boeing 737 MAX” orlaivių skrydžius taip pat sustabdė Australija, Kinija, Indija, Singapūras, Omanas, Turkija, JAE ir kitos šalys bei dauguma šį orlaivio tipą naudojančių aviakompanijų.

EASA direktyvas galite rasti čia:
https://bit.ly/2T1tjBR
https://bit.ly/2u1Dc8F

Aviakompanijų bei šalių, sustabdžiusių „Boeing 737 MAX” eksploataciją, sąrašą galite rasti čia:
https://bit.ly/2HuO7PR

„Boeing 737 MAX’’ yra naujausia „Boeing 737” orlaivio tipo modifikacija, pradėta eksploatuoti 2017 m. Iki šios dienos pagaminti 375 šio tipo orlaiviai, 5000 jų yra užsakyta ir šiuo metu vykdoma gamyba.

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1340 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-12-28, Nr. 21768) priėmė sprendimą reorganizuoti Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą ir registro tvarkytojo funkcijas iš biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos perduoti viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai nuo 2019 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, vykdydama Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytojo funkcijas, perėmė iš Civilinės aviacijos administracijos Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro informaciją bei registrui pateiktus dokumentus. Iki Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol baigiasi jų galiojimo terminas.


KELIŲ IR TRANSPORTO TYRIMO INSTITUTAS

2018 m. gruodžio 27 d. įmonės pavadinimas pakeistas į VšĮ Transporto kompetencijų agentūrą.

Kelių ir transporto tyrimo instituto tikslas − tenkinti viešuosius interesus atliekant kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingas funkcijas.

Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas (savininkas) yra valstybė.

Įstaigos misija – vykdyti veiklą, kuri sudarytų sąlygas gerinti kelių infrastruktūros būklę.

Įstaigos vizija  – kelių infrastruktūrai vystyti skiriamas lėšas naudoti vadovaujantis sąnaudų – naudos analizės metodu. Sprendimai dėl valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo ir priežiūros darbų turi būti priimami vadovaujantis objektyviais kelių būklės ir eismo tyrimų duomenimis.