Kelių ir transporto tyrimo institutas

Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus atliekant kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingas funkcijas.
Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas (savininkas) yra valstybė.

Įstaigos misija – vykdyti veiklą, kuri sudarytų sąlygas gerinti kelių infrastruktūros būklę.

Įstaigos vizija  – kelių infrastruktūrai vystyti skiriamas lėšas naudoti vadovaujantis sąnaudų – naudos analizės metodu. Sprendimai dėl valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo ir priežiūros darbų turi būti priimami vadovaujantis objektyviais kelių būklės ir eismo tyrimų duomenimis.