Darbo užmokestis

2017 m. darbo užmokestis
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2017 m. II ketv.
Pareigybė Užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai
Padalinių vadovai
Vyriausieji specialistai
Specialistai
Kiti
2386
1860
1515
1169
886